Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Στο "κόκκινο" 63.000 μικρές επιχειρήσειςRecognized text:
ε @ή . . .
“γω   Σ ΙΑ νννννν_ιιιιειι8ιααι
|(Δ0ΗΜΕΡ|ΝΗ 0"(0Ν0ΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ - ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|0Υ 2ΟΙ5 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ ΦΥΛΛ0Υ 2ΟΙ')3 - ΤΙΜΗ Ι.ὅΟ ΕΥΡΩ
Σ'(ΛΗΡΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ |(ΛΤΑ|(ΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 0ΕΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΜΕΝ0 ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΛΙ το ΠΛΣ0|(
"Μεση ΜΝ·
ΜΜΜ Ντέρμπι ΣΥΡ|ΖΑ-ΝΔ δείχνουν το γκάλοπ
“ τί “- Ανατροπή σκηνικού και 8 ή Ο κόμματα στη Βουλή
Ἡ (    Δύο νέες δημοσκοπήσεις της ηπρωτιαστιςεπικείμενεςεκλο- έρευνατηςθΡΟπροηγείταιηΝΔ ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί βραχεία
Η ΜΜΜ Μ Ν ' Η 0Ρ0 και της Αιοο δείχνουν ότι γές θα κριθεί στο νήμα. Στην με Ο.3%.ενὡσε αυτή της Αιοο κεφαλή Ο.4% >σελ. 8
Δδειασοντο Ταμείο Κινδυνεύουν 138.000 θεσεις απασχόλησης το επομενο ὁμηνο
Δανεικα 210 εκατ.
ΖΙιτα το ΙΚΑ  «ΚόΚ1ζ1ν0» 6 5 .ο 
για να πληρωθούν
οι συντάξεις μικρες επιχειρήσεις
Ο Αγωνία στις διοικήσεις των Ταμείων
για τα έσοδα του Σεπτεμβρίου> σελ. 4 ° Σδεδον Μα στις δυο ἔ[ΠΧεΙ_ ΗΜ°Μκ ο , "Μή ΜωενΜμΜ η ωΜίΜήΜ
ριισεις θ£ωρ81 Πιθανο ϊ0 «λ0Ι1- ναΜιιιρόβληιιολεπουργίαςτοαιόμενο διάσημο
Ι · | σε όπουθακινδυνεύεινακλείσει; 3 __
Το ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΩΡΕΑΝ κετο» το επομενο διαστημα ω" ΜΑ |_| κ
ΜΑΖΙ ΜΕ Ἡ" ° Το 45% των εργοδοτών αδυ- | ρ `.
νατει να καταβάλει εγκαιρα ΜΜΜ.. ε Ρ  .
τους μισθους των υπαλλιιλων ἔἴ; ι · ν  
Ι Ι ' ο
Φ Μειωσα τΖιρου 48% και κατα- Βέφα
νάλωσιις κατά 5,8 δισ. λόγω "' Μ
26.3% 
Βιβλ¦°οήκ“ Μήνυμα από Γ Νταιοελμτιλουμ για τις τράπεζες ΚΑΤΩ Μο 15 ΕΜΠ·
των εαριταΙ σοιιττοΙ8 >σελ. 5
* κ κ Λ Ι
α ¦ἑἩἔἔἔ;ω Μεχρι 15 Νοεμβριου ρἐἔἔἔἐρου
ιι ανακεφαλαιοποιιισιι ?ἔ?ω°ΜΜ
από ταν εισοδο της Μάτι;
0 0 επικεφαλής του £υι·οοκουμ τόνισε ότι οι εκλογές στην Ευρωᾶῦνπ κατέγραψε
στην Ελλάδα δεν προκειται να επηρεάσουν το χρο- Χθες το ΜπιΜΜυρ·0
νοδια νραμμα ανακεΦαλ αιοποίπσπς των τραπεζών ο Το αμέσως φοιτνούμενο
Ο Στο τέλος του μή να ή στις αρχές του επόμενου θα ία :ἴ:ἔ:εἔθἔἴ|ἔἑψ
γίνει γνωστο το υψος των κεφαλαιακων αναγκών ΜΜΜ( να ΜΜΜ
κ · τα
Μια αποκαλυπτικά σειρά βιβλίων ”· β ' .
«Καμπανάκι» και από τον Γ. προς την Ελλάδα. Εκτιμά ότι :χ - ΜΚ τα 25 “ΜΒ ευρω
   Ντάισελμπλουμ για τον Χρόνο λόγω των εκλογών θα υπάρξει 4 τ . ς η Η ε¦κ6ν° σ"σξίωσης "ο”
ι εκταμίευσπςπιςεπόμενπςδόσπς καθυστἐρπσπ στην αξιολόγπσπ. ο" · ε¦ στο ω ν¦κ6 χ .πμ
στην οικονομια Μ η Μ"
-#_#_._
στήριο το τελευταίο χρονικό
ει. _ διάστημα εδραιώνεται καθημερινά. Χθες. παρά το γεγονός
ότι ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη 0.8% κλείνοντας στις 626.46 μονάδες.
εν τούτοις η απουσία επενδυτών ήταν κάτι περισσότερο
από εμΦαν ής. Οι συναλλαγές
ανήλθαν σε 14.6 εκατ.
Ξεχώρισε η μετοχή της Δίκαια
με κέρδη 11.11% › σελ. 9
Ειιαρκούν τα 25 δισ.
υποστηρίζει η Ρίτσα
Ο 0 οίκος αθολονπσπς εκτιμά πως δεν
Ο Ι κινδυνεύουν με «κούρεμα» οι καταθέσεις
Το αποτέλεσματτις άσκπ- ζῶν θα κρίνει σε σπμαντισας για την ποιόπιτα του κό βαθμό τα συμμετοΧπ
ενεργητικού των τραπε- των ιδιωτών > σελ. 3