Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜποΝονΣ ` _ _ _¦ _
Γ|Λ6ΜΛῖΣ! /··#.· β·[·) Χ·|Ν 
Ο Σκέψεις γτ!) έξϊρ° κίγ"ῖρο 1  Ο  1 ` ρ 
των Μικτων απέναντι στους... συμμάχους ΔΡ. ΦΥΛ. 5238 ΠεΜΠΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ οι 5 Τιμή φολω _ .3 έ 
τ ._ ἐῖΕΕΔΣῖ|Δφ" ΣνΣπΕ·ΡΩΣΗ τον ΚΟΣΜΟΥ
- ὶ`·
ο Μπακ "Μπάλος πωπω “Μ κόλπα”
`· Ο Ερνόνι
ήρθε ρε...
όρεξη!
·ἱΣΠΠΔ.5ἱΕ"(ΑΓΓ.¦ΞΥΡΝ) Ρ")!"Ν()Β'¦λΓΊ)ΡΗλΞ:ΊΊ)Υ'|`Γ"Π
'ΤΈ|¦'|Π()Ρ'ΤἙ).'Ξ"£|¦δΡΜ^Ι)Σ]Ξ|ΕΎΓΓΥ)(ΠΣ|4ΕΗ'()ΣΞ'Ί|!
'Γ'|"'Υ7Χ()ΓἩΠ"||Σ34'ΤἘ|Σ:||ΕΞΤἈΧΓΊ°|`ήϋ||ΣΞΊΪ)ΥΊ '2)
Η, αυτό είσαι 
 ΑΜΜΟΣ!
·Υ ΦΟΥΣΤΕΡ: "θα δίνω το πόντο
γω τον Ολυμπιακό"
τι απονέμουν το
3 ο οι Κοροπιόλπς. Μίκος  “  Ζ  καιΞσνθόηουλος “ κ “
 Χτπτρτ5σττμο στον "καλό
Ό στρατιώτη"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα