Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ντέρμπι κορυφής και θρίλερ για την 3η θέση
Newspaper website Website







Recognized text:
ι ΠΕΜΠΤΗ
3 εεατεΜοΡιογ εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0ι64
ι.30€
ἱιιΜ!'|ΜιΝ Η ||ι|||¦||Μ!Ν|ίι|.|ι ΜΝΗΜΗ Η ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι"ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜειι=ιι=ιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιι ΝΕ"
ΕΡΕΥΝΑ "ΗΣ ΓΣΕΒΕΕ
Κίνδυνοε για 63.000
λουκέτο μέσα . ·
στο ετιόμενο . 
6μιινο Με
Σκι-ιΝικο ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ θΡΟ
ΜΕΡΗ" ΚθΡΥΦ'|Σ
και θρίλερ για την 3ιι θέση
25.0 25.3 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ (%)
“ω .ε;“-ι
_ Παγκόσμιο συγκίνιισΠἶνια;;
Δ  νέα   ¦ ΣΥΡ|ΖΑ ΝΔ ^ΑΕ ΧΑ ΠΟΤΑΜ| κκε ΑΝΕ/Χ ΠΔΣΟκ  ΔΓ/ΔΑ
Στο ναδίρ Π συσΠείρωσΠ του ΣΥΡΙΖΑ Ε ντέρμΠι για «γερό νεύρα» εξελίσσεται ο εκλογικόε αγώΣΤο ^'Βγκο ==== =ἐ===# ο Μ· - , Η __ | να8 μεταξυ του ΣΥΡΙΖΑ και πιο ΝΔ, ενώ για την τρίτη θέση
"Ε^^ΓοΣ ΕνισΧυεται Π εικονα Μειμαρακιι δίνουν μαχη τέσσερα κόμματα. Τα ευρήματα πιο τελευταία8
ί ;ῦέ`  “ ί , ῦῦ θέ δημοσκοΠι·ισιι8 πιο 0Ρ0 (Που Προέβαλε χθε8 το ΜΕ0Α) δείΣῖΠΥ |δΙΟ αφετηρια ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ· χνουν ανατροπή του σκηνικού, με τη ΝΔ να έχει έστω και οριΠοταμι και Χρυστι Αυγτι ακα το Προβαδισμα. 3-7
υ"ἱ-ἴὶἔΜ ΜΜΜ ΣΞ'ιΨΜ Μι ι' <·;ιι1'Μιι ΜΝΗ"ιι"|"Λ||||||'||||!|||'ἱ|"ΝΝιἱ|"ΝίΜιΜΜΜ|||'ι||!||'¦"ΜΝΗΜΗΜΝΗΜΗ'ΜΜΜΜΜΜΗ!!|ι|||||Ι|ΜΗΝ'ΗΜ"'Μ"|||¦ιΝ¦||ι|Ἡ¦|ΜΗ||Μ!ΝΜΝ!!!ιίί!ΠΝι“ίιΜι“Ν Μ ι Η οι Μ : ι ιο 'η 'ΙΙ 
ΜΜΕ' Η ΠΜ' Η!! Ἡ! 'θ "ΠΕΗ" ι›
Στην ειιόμενιι κυβέρνηση | υ 
τι οριστική λυση για τον ΦΠΑ στον Παιδεία