Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Κατέβηκε στη Μεσόγειο το "ξανθό ξένος" των προφητειών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ω Η
350 ΕΤΟΣ Ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ (10370) 3770 ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡιογ 20"5 Τ|Μ|·| 0¦70 ΕΥΡΩ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ “ ΤΗΝΤΞἐΣιΛ ›.  · οι
ΜΝΗΜΗ ·/ἶ“ἔ Επιστολή , ΜΜΜΜ
Ν Πρ @ιονῖα
Πλανήιες σκιιιιἀιισαν Ν / · Πλεύρη ὲῇ - "  
μηχανὴ μ αΐοι
Σ .Ξ κ Λ  .` ω αυπ@ΑΑαΜικ@
τον ιαιΙροιιι στιγμη › : Ύ (λαθρο) ~· , 
τις ΣιαύΡωσΜ!.. = ι Ρ μ8ι“νόει25. 
ιι" ιι ιιοιιιο  
Το «ΞΑΝΘΟ ΕΝΟΣ»
τι" ιιιοΦιιιιιΩιιι
Ο Πούτιν στέλνει στον... ογι3ριοΤο δολάριο
και ευρω, ενω ο Κιοινγκερ προειδοποιει!