Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Με το ζόρι κολεγιά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ|'(|
- τα ρ ι · › 
Ν)"·'ῖ'κ' 
Με τα ζόρι
καλτ-:γιό
Δεν τους «κάθισε» πριν από τις Μες και τα μαγειρεύουν τώρα
Τσίπρας - Μεϊμαράκης ζαρι'ζανται, Μ ιι καῆιιιι θα τα κρίνει Μα
εΒΔοΜΑΔιΑ·Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ι ΣΑτ·ΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ εΦΗΜΕΡιΔΑ 
Μ-ἴ0Ρ0ΠϋΚἰ8Γ ΜΜΜ ιτιππΜι·ιον 2015 ΜΜΜ 2€ ο. 1880  ή
ξ 7 “ τα   
Π ϊ · 7' :7: _ “ Η 
 7 η 7 ' 7 η η _ Π μηΜό Μ 
Ν _ Μ  Μ ω 7 Ή Ή;   @πω ῖὲῇ-ὶ “7
" ΔΕΝ ΠεΛειΤΑι,ΔεΝ
ΤΕΜΑΧ'ΖΕΤΑ|,  κι
ΔΕΝ ΚΛΗΡοΝεμειτΑι  ·
>· ΔΕΝ ΠΕ·ΡΑΖε·.
 θΑ Το ΕΧ=ΥΜε
ΕΞ ΑΔ|Α|ΡΕΤαγ.
η η 4
9!Μ!Μ!Μ "'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα