Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 ΜΜΜ· ι- _ .α ""
κ·ιαΙΞΜΜ _/'1αΞ_/Ω_κΔ_/']1
Μ ·ιι·χόρΜ"!
Αμ Φγ^_ 5237 ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2ΟΤ 5 Τιμή φύλλου Τ¦30 €
Η Λ|ΣΤΑ ΤΗΣ ογΕΦΑ Ι
σ Ζπ·εΛ·ρ.
·Περμένοιιν την
Μαρία οι ΚσλσΒό
Γιαννιώιας και
Τζ°νδόΡ"9 - _+Τ 
 ·ΜπἡΚε ο
ἔἶ©3 Κασόμ' Φ
 :Σ λόγω- Μ"ἀγ€ρν!
Φ°“σΤέΡ Και α· Ϊ = έ 6" “ Θ 
ΝΤουρμόζ _   Ἡ η 7  7 Ἡ- |
Ρ 7 υπ ἶιι:ἱ
ι, ω κ ν γ 7 Η
Π|Ο ΔΥΝΑΤΟΣ Α!ῖ|© ΠΟΤΕ Ο
ε ή .
 χ. Χ ιι
Ξεπέρ·°= εαιπτ£τ£ΜΜαΜ
“¦“έ,.°° επσπΜΜΜ
°·'°°° Ν|γ“μ"°ἔ°° %Ἡαατόρας και  Ϊ.   ·' 
  ==Β°α=?Μσε βισγσαφικό του 268Ρ=ν'8ας 
έχει στα
διαθεσή τσι· ένα... ατελείωτα
ρόστερ με 3 ενόεκόδες
κανέναν ·
ιιαίκια ι·ιαρό τις δελεαστικές
προτασεις!
σ ολυμπιακός ακραισι· επιθετικό" Φ  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα