Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:







Recognized text:
Η «ΩΡΛ» ηαρο(ισα στην <<ηρὡτη»
ΛΡΛΒ|ΔΗ-ΠΛΑΤΕΛΛΛ με το εθνοσημο
Ένα σκακι" ιιοιι
περιμενει δικαίωση
Γραφει Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ. 2
Τριτη Τ ΣεΠΤεμΒριου 2Οι 5 / Φυλλο 974 (2ῖ7Δ) / € 1.30
5ινὶἶ¦ιι,ΦΟι>ινιιι ΤΟΥΣ χειι>ιΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥηΟΟεΣιι ΤΟΥ ΟΣΦΠ
Μ . ¦ , . 7 Ι
_ ή "8" ΜΝΗΜΗ» ΜΗ" "ΕΜ, ΜΒΜ' ·-  οι. "Η" Ϊ" ΜΝΉΜΗ «ΜΗ» Ο Ϊ γο ΓΚΟΛ
` ..._ _
Δεκαὁε5 τα αναηαντητα ερωτηματα για την τακτικη τοσο ή ΚΔ' Μ|^
.Μ,.“,“ἶωΜγΜ" · _ Ξ στο ΟΑ8 · Ξεφτιλιαε την ΕΠΟ ο Καραγκοσνη5: «Σσκοφαντιε5¦
ΜΕ"!ΜΜΟΜω '. γ  ι ψεματα και λασηηι Μου τοικοκολλησαν την καταγγελια Ϊ; η η 4 η έ  
ι ·~ “` __ _ συμβαση5 λε5 και ημουν αηατεωνα5. Εκεινοι με βρηκαν η ι * Δ|ΤΕΡΜ^
στην Εθνικη. με ηρωτο τον Γκιρτζικη. οχι εγω αυτων Ϊ  . . ἶ 
οι Τρεις Μονος Των εισηγησοων
έ “ Το" «κοποσσοΟ» Ζ
· Γιατί, αν γινόταν οηωσὁηηΟτε μεταγραφή, ηροτιμοὐσε ηαίκτη
χωριο αηαιτηση να ξεκιναει βασικ65 λογω ονοματοε, βιογραφικού
και... τιμη8 · Η στήριξη στον Αραβι6η, η αναμονη για τον ΤζιμηοΟρ
νωρίτερα Μό τοσο αρχικοὐο υηολογισμούε και το εναλλακτικό
σεναριο εηιθετικη8 λειτουργια5, με το οηοἰο «φλερταρει»
Ο Δέλλα5 με εηικεντρο τον Μανταλο · Η βασικη ηροϋηΟθεση, να
«Μιιιιι1ιιιιιιοιιιι ιιοιιιιιιιιιριιιιε
ΒΗιιιιιιιιιιιο-πιιιιιιΒιιιιιιιιιιι»