Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
των Σπορ
Δ/υτιἰς: ο. Νικοῇαΐδας
ΔιευθυντήτΣυντάΕεως: Σπάτα: ΜΑΚΡΗΣ Τ 8ο ε
Τρια-ι η ΣεπτεΜεΡιογ 2045 ο Αα. 45753 '
ο θρυαος απέκτασε
τον εκρακτικό Φορ τας Γουέστ
Μπρομ. στήν εκπνοή τας μεταγραΦικής
περιόοου ο Για “ρόμρα» και
“πάταγο›· έκαναν Πάγο
χθες βράσυ οι άνθρωποι
των νταμπαουχων. που
πιστευουν πάρα ποαυ
στις ικανότατες Σ
του Μπράουν '
ιντέγιε
'Ξοκιοε τα δίχτυα στην ουκρανἰα. δεν του
Ξ ταίριαεε τι Πρέμιερ ο :ε 74 ματς πρωταθαή
κ ματος σκόραρε 34 Φορές ο Νιγαριανός. ενώ συ
νοαικά έβααε 45 γκοα σε ποθ παιχνίδια με τα
. Φανέαα τας Ντιναμό ο Στήν Αγγαία συσκοαευ
Ι τακε αρκετά μέχρι να εγκαιματιστει. αααά στον
ο' γυρο σκόραρε τέσσερις Φορές. συν αααα τρία
γκοα σε κυπεααο και Λιγκ καπ
ὶ 1 7 1 °^ 1 1 
Ι κ · ν ι
. ς ι έ έ κά
ι 4 1 ; . π γ, ζ
1 Ι Ι Ι Ι Η ω Ι Η 3 η ή Ν Ι
ι 4 Η Ι
Το εντυπωσιακό ν;;1ῇέ 7  ή ή
Φινάαε του .` ατικοι·Ξπρ 9·ἑῆ'ῦ
Βαυμπιακου στις μΡ/β°ΜεΜΡ ο ¦  η, η Ἡ Ρόι:
μεταγραφές σα πωςεπέταιεντυπῳσιακ μετά" Φ Β ¦ η
οαοκαπρώθακε ~ Φινααεπτα“Φ . τα ε.ιχε..προαογισει τις “ανο χθεσινές Η
ε ταν αποκτασα "ως" ω" 9”""'"Ψ '.~"9 'δω “8998968 'ῦ |του πορτογάαου Μωαβ!. Μοκααυ“ ή ε;,Πω9`Π?" ΕΜ 9"°κΨ?" ”9 '
Με· μ υ· κατά;” ΜΜΜ ΕΡΜ"ΨΨΨΨ'°τ“
ο θαυμπιακός έαυσε
τα συνεργασία του
με τον Αργεντινό και
κατά πάσα πιθανότατα θα αποτεαέσει
παρεαθόν και ο τσαασς εΕτρέμ
σφαιρα-ταν τεαεα _
-και όχι μόνο- στο ΦΩΣ"
ο “αιώνιος· πρόεδρος των
“Μπαου Βονέρος·› Χριστόδουῇος θεο8ωρἱκας
μετανααα αν.
 μαρκα τρις·εαι-, .
;ατσσαήωτωεονασά υ
 “›'αε“κ0·· ρόστερ 
ο :ΜΒΑ αναγκαστικα θα ανε- ή
βάσει στις προπονήσεις πιτσι- ὶ
ρικασες από ταν κεσ για να
κααυψει τα κενά
Η ΜΑΚ" "Μ "Η ΑΝΤΑ τον
Τ¦ΑΜ'||0Ν¦ ΜΗ( ο Μέχρι τα
μεσάνυχτα ο οαυμπισκός θα
πρέπει να οπαώσει τους παικτες
που θα υποαογίζει ο :ιαρα στα
Φάσα των ομίαων ο πώς σιαμορΦώνεται α κατάστασα με τα
μέχρι στιγμής οεοομένα
οΝ“ετρατ“τηΜω χ
7 μα είναι ,ήρεμα ΜΜΜ .
παο αςαομοιογένεια.';
ή η ι
-ο θαυμπιακός
πιστευω ότι θα πάρει
πάαι το πρωτάθααμα
σιότι οεν μαέπω τους
αντιπααους αποΦασι
σμένους να επενσυσουν ο Για να γινουν
οι αααες ομάσες ανταγωνιστικές στον θαυ
¦ · ._› >> ι . ή . 3: · μπιακό. πρέπει να
 ῦ 'υ 3' ¦ 7 ο ή , _ - ά επενουσουν οι πρόε
Μιι: (ΜΜΜ ισ) =γ ` ά ή όροι τους ο Με ποιους
ΤΩ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝ¦|Ό ¦Μ|Ν°' Τι αέει
ο θραζιαιάνος μπακ για το γεγονός η
ότι ο παρα τον χρήσιμοποιει και ι κ
σε ρόαο αριστερού μπακ
θα χτυπήσει το πρωτάθεαμα. κόντρα στον
θαυμπιακό. ο ΑααΦουζος; Με τον θαμώσα: Τις νίκες τις Φέρνουν οι παικτες·
 θ Φράντισεκ 'θγκουρτσακ ισως 4.88 ¦
Λ μ.) ειναι σιεθνής με ταν Εθνική ομά- 113 Σ
σα τας χώρας του. ενώ μέχρι πρό- ι
τινος αγωνιζόταν οταν ποπωνική οα- ι"
στιν ο 'έχει παιξει επισας σε τσεχια. ° “
θέαγιο. πάπια και σε εθνικό επιπεσο . ¦
7! έχει κερδίσει χρυσό και χάακινο ι .
“ μετσαιιισ στα Ευρωπαϊκά Λιγκ του `
2008 και του 2007. αντίστοιχο Μ
"Η" επ_π3ααπιι·ι·ιι και “Με 
κοι·νΦιι ο ατι·οΜιιτοτ ιι-ει ς!
··Εμείς εθαψαν Ήπειρος
" ` ιμαστε1πιοευαισθπται »
υι|αεριατεριήτε μετά “| ω
Ί τεραστια Δ υ και: μ
 ' ο ια η
οτκοττπ¦ '
στα“Μειωσα
~ μπακ" :ε άκρατου 
¦ . ο _ . Φα··.·ατετ ε Χ.
Ήσαεόνι ιαριστεράι χ 3ιαα9ήσι·.
_ ω καρτας αφότου ζ.
ΑτοόΗατουατα περιρόαισκαι:παε =
να υ ' ” “ `
ετοιιιι κνι·ιιικιι: ΜΜΜ τι
_Τσάτσακο πως ο, πυρετό ο
 τοπικα” τααΨΜΜτ¦
η και Με ΜΜΜ '1:
ο αιιΑιι- ο ο παπαπέ- ~ 
” τρου συνεχιζει το '
ΜιαἙυτινθβ και =άκετ η ΜΒΜ "Μ"°"Μ κι" ζ
Π Ξ=:ωΐι°ι¦ἔἔκ=Ἑπ=== ~ ϊ | αααά από χθεἔ έπιασε
7 ” ' 'ά α ο.
 στο αιμάνι θα περά- κ=ἔ:ι°°ἑσἑεβ Ι
` σουν σε εντατικά _ Ποπ" να η Ξ
ά ιοιοιτερα μαθήματα. υ. Ι "ΜΜΜ ή
όταν μπουν οι ουσ ι . ¦ γ αυτοι παικτες οταν έχουν ασααά;να Μάρτιν μασ ή α:ἔἔἑ=ι
ή ' -κόκκινπ· παρέα ησυπομσχρονικόοιάσταρο η η μ. ”Ν 6 "Μπα"
9771108 852129 36.  ο ¦ “ο
“ τω ο ιντιιιιτ ιΜινοπονιιο: ισεαισα ισ _