Πρωτοσέλιδο Έθνος: Συνωστισμός για μια θέση στις λίστες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-ΤΡ|"Ἡ
Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡ'0Υ 20ι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιοι62
'.30€
 Πληρώνουν
~ τα γκολ
στο Ευτο
»'9·22
--ιιιιιιιιιιιι ΜΝ
ιιιιιιιιιιιιιιιι~ιι=ιιιιιιιιιιιιιι ί|:ί|||ι|||!ι|"ιι Μ~|!ΜιΜ|“Μ ή ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι¦ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι“““Με
ΕΡ"ΛΣ|Α
ι9.63] θέσει5
σε υπουργεία,
Γιεριφἐρειε5
και δήμου5 »36-37
Δ|ΤΗΣΕ|Σ ΜΕΧΡΙ Τ|Σ Μ
ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ ΠΔ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ. Ο' ΕΠ|ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΔ' Ο|... κΑΡΑΜΠΟΛΕΣ
ΣΥΝΩΣΤ|ΣΜθΣ
ιΔιΩτικΑ δι ΦΡΟΝΤ|ΣΤΗΡ|Α Ι Ι
 για μια θεση στι5 λιστεε
από τη διατήρηση
Το" 23°/0  Οπαζλ ῖΠ8 καταρτιση8 των ψηφοδελτίων καλου- ἑ Μια δεκάδα εξωκοινοβουλευἩΚὡν
νται να λύσουν οι ηγεοίε8 των κομμάτων μέσα 
στα επόμενα 24ωρα. Δι3σβατο το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ 
μετα τι8 αποχωρήσω βουλευτών, όπου εξωκοινοβου- 
λευτικοί υπουργοί διεκδικούν εκλόγιμη σειρα στι8 λί- 
στεε, ενω στο Επικρατεία8 αναμένεται ριζική αλλαγή. 
Στη ΝΔ ζητουμενο είναι η επιστροφή στελεχών που 
Παραμένειτο 23% ΦΠΑ στην
υπουργών διεκδικεί εκλόγιμη
ιδιωτική εκπαίδευση. Β
σειρα στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ
ΜΗ, ΜΝΗΜΩΝ Σε τιμητικε8 θεσει8 πρωην
το ΠΡΩΤΟ κογΔογΝ¦ είχαν αποστασιοποιηθεί. ενὡ,οτη Λαϊκή Ενότητα η  υΠουργοί και σ'[ελέχΠ τΠ8 ΝΔ
|8  | παρουσια συνδικαλιστων θα ειναι ισχυρή. 3·7. 9  Που είΧαν αΠοσΪασιοΠοιΠ
 ΜΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ "Ἡ  ο,  ΣΪΡοἩα ςυνδ|ΚΟλΙσΪωΥ. με
28- ΔΗΜΑΡ Το ΠΑΣΟΚ, ΕΚΠΛΗΞΕ'Σ αρχιστρατηγο τον ΦωΪΟΠΟΠλΟ,
ΥΠΟΣΧΕΤΑ| το ΠΟΤΑΜ| στη Λαϊκή Ενότητα
ΕτιΕιΣοΔιΑκο ΜΑΝ|ΦΕΣΤΟ
Ζωή κατά
ΝΕΑ κΡιΣιι Παντων Και
Ηφαίστειο και Ι Ι
παλι το κίεβο υΠερ ΛαφαζανΠ
Με καταιγισμό πυρών ηροε όλε5 τα κατευ·
θυνσει5 η Ζωή κωνσταντοηούλου ανακοίνωσε στην επεισοδιακή συνέντευξή τη5 ότι
θα συνεργαστεί με τον Π. Λαφαζόνη. ·8
Βίαια επεισόδια με έναν νεκρό
και 100 τραυματία. 30