Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
0 Δ0Γ 0Σ
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦ
_. '7  
Β. ΜεϊΜΔΔκΗΣ
Τακτικισμός
 “Η Ν.Δ. θα είναι
πρας παει αυτοδύναμος στο Μαξίμου θα κανει καλύτερή κυΒέρνπσπ
απ' αυτή που έκανε τον |ανουαριο;"
 πρώτο κόμμα»
ού. τόνισε ότι "ο στόχος τιις αυτοδυναμίας είναι εκτός πραγματικό
Μ Μη ΜΜΜ·ἱτόν
ήττας". ενώ ταυτόχρονα ανέφερε: Μ Μ'Μ
"Επιδιώκουμε μια κυΒέρνπσπ που ° Μ κ "ρω°Μ
θα εκφρόΖει τουλαχιστον το 50% Μ η 
του ελλήνικοό λαού. Δεν πιστευου- Σελ. 8
μεότιείμαστεσπινεποκήπουμπο- ΔΗΜοΣκΟΠΗΣΕ|Σ
ρεί να κυΒερνό το 35%.
Δεν μπορουμε να προχωρήσουμε "Μ“'Μ'
με μια μειοψπφική κυΒέρνπσπ". Η
πραγματικστιιτα είναι ότι σήμερα οι
αυτοδύναμες κυ8ερνήσεις αποτελούν όνειρο θερινής νυκτός. Η τελευταία ήταν του Γιώργου Παπανδρέου και γινεταιανπλππτόόπ με
τις συνθήκες που Βιώνουμε οι κυΒερνήσεις συνεργασίας θεωρούνται εκ των ουκ ανευ. Οτιδήποτε
αλλα λέγεται είναι τακτικισμός ο
οποίος μαλλον δεν ωφελεί κανέναν και π αρνπστι συνεργασιών δεν
τιροσπορίεει ψήφους. Καλό θα είναι να αλλαξει ο λόγος των πολιτικών και να γίνει πιο ρεαλιστικός
και πιο κοντα πια στους πολίτες.
Ο λογικός
ΜΝ να για
νεύρα οι εκλογές της
Μι ΜΒΜ