Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ανατροπές στα όρια ηλικίας για ΙΚΑ-ΔΕΚΟ-τράπεζες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9||ΐ7"η'ῆ'ϋἔ||Β'7'ἑ'ἰ'ΤΒ|| |||||||
τκΡιΝιι. 'τα Μι Στο
ιΕΛοΣχΕιΡοκΡοΜΜ
Τ]    
Σ'|'|Σ Δι-ιΜοΣκοΠι-ιΣΕιΣ ΑΠΟ |0ΥΝ|0 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ο κλείνουν τα Παρόθυρα
των Πρόωρων συντόξεων με
«θυματα» κυρίως τις μητέρες,
για τις οΠοίες αυξόνονται
αυτόματα τα όρια ηλικίας
έως και 5 έτη.
για τον ΣΥΡ|ΖΑ
μετά το Μνημόνιο ΤσίΠρα
  τιτ<:ἐσω ο ΣΥΡ|ΖΑ ενώ η Νέα Δημοκρατία αυξόνει τα Ποσοστό της μετατρέηοντας σε ντέρμΠι τις κόλΠες της 20ης ΣεΠτεμβρίου. Ενας
στους τρεις ψηφοφόρους του ΣΥΡ|ΖΑ γυρίζει την Πλότη στον ΤσίΠρα.
Ο «κλειδί» τα Πλασματικό
χρόνια για την αΠοφυγη
Ποιοι χόνουν οριστικό την
έξοδο στα 62 ακόμη και με
μειωμένη σύνταξη
Ο οι Παγίδες του ασφαλιστικού
Πρόσθετου χρόνου ασφαλισης.
Η Βίδα;» του Αλέξη ΤσίΠρα του Περασμένου |ανουαρίου έχει μετατραΠεί σε αίσθημα αΠσγοΠτευσης για τους Πολίτες.
Στ:μ@Ε@:Ξῖ βελτίωσε: στα Ποσοστό καταλληλότητας για τον Β. Μεϊμαρόκη ενώ εηιστρέφουν Παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Ν.Δ. Που είχαν «φυγει».
Ν .Κβ
«Λύση δεν  ψηφο
διαμαρτυρίας, η Ν.Δ.
δα είναι Πρώτη δυναμη»
ΕΝΩ Ο  ©ῖὶΠΕ[ΡΞΥΕῖΑ[Μ Η: ~;ἴ`<;ΠἶΜ[Ξ.
Σε κῇίμα εσωστρέφεια 4
και με γκρίνιες στεΠεχὡν `
η Συνδιάσκεψη του ΣΥΡ|ΖΑ
Ρ ΣΕΛ. 9
ΒΑΡ|Α ΚΑΤΑΤΤΕΛ|Α ΑΠΠ
νόμου για εργαζόμενους
με λιγότερα αΠό 35 χρόνια
ασφαλισης. «Ποινή» έως 40%
για έξοδο Πριν αΠό
το 67ο έτος.
ΑΝΑΛΥΤ|κΟ| Π|ΝΑκΕΣ
ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡ|Α
ΣΥΝΤΑΞ|ΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δευτέρα ΒΤ Αυγουστου ΖΟΤ 5 - Αριθμός φυλλου Τ.687 - Τιμη 130 έ - νννννν.ε-τγρο5.:οΜ
Π0|0| ΒΓΑ|Ν0ΥΝ ΣΤΑ 87. Π0|0| <<Δ|ΑΣΩΖΟΝΤΑ|»
ΑΝΑΤΡ0ΠΕΣ
στα όρια ηΠικία8
για Ι|(Α-ΔΕ|(0-τρἀΠεζε5
Ο' ΕΠ|ΣΠΜ0| ΠΙΝΑΚΕΣ
:ΤΕ ΤΑ ΝΕΛ ΟΡΙΑ ΠΑΠΠΑΣ
-Ε ΠΟΣ - Δεκ0 -ΤΡΐιΠ[ΖΕΣ
ΠΟΙΟΙ
· ΕΝΤΟΣ ΕΛΕΤΧΠΥ|·| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
_ ΣΤΑ Ν|·|Σ|Α ΜΕ ΑΤΡ|ΕΣ
_; ΣΥΜΠΛ0ΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΜΠΤΡΠΠΠΥΛΠ Τ|Α ΚΥΒΕΡΝΠΠΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΝ Δ|ΚΑ|ΠΣΥΝΠ
› Σελ. 3ο
ι ΠΡΠΕ|(ΛΠΤ|Ν0 Δ|ΜΠΝΠ ΠΑΤΠΜΑ
 ΤΟΥ ΦΠΑ 23% ΣΤΗΝ |Δ|ΠΤ|ΚΠ
· ΕΝΠΑ|ΔΕΥΣΠ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα