Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το δύσκολο παζλ των συμμαχιών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ἑ"ἑ" '||||'||||||||||||||'||"|""
 .ι γ το ΣΥΛΛΕΚΤ|ΚΟ
 τΑΞιΔιΩτικο ιτεΡιοΔικο
κόθε εβδομαδα ένα τεύχος για να ειτιλέξ 
ΤΗΣ κγΡιΑΚι-ιΣ
3 αι / ο Ξ / ι 5
θΟΛΟ τσακ) ΔΕιχΝογΝ οι ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΜοΣκοΠΗΣΕιΣ
ΜΝΗΜΗ! Η ΜΝΗΜΗ Η Η Μι" ι' Η |ἱΙ'|"||'||.Ν |||||||'|||| Η;" ||||'ἱ|||||| Π' "ΜΝΗΜΗ || !| ||""|||Η| || "ΜΝΗΜΗ Η Η "ΜΗΝ Η ΙΙ ἱ'ἱ|||||||||Ἡ ΜΝΗΜΗ" || Η ||||||||'||| || |||Ι'Ν||||| Η ¦| ΜΗΝ" Ν
Το δύσκολο παζλ
των σύμμσχιων #
που βγάζει κυβέρνηση
Π"|'ῖ"ΞΕ'ἱ
 Τα σενάρια Πού επεξεργάζονται τα κομματικό
εΠιτελεία και τα
πρόσωΠα-κλειδια
ΠΙΝ ΜΜΜ'|ΒΡΠΝ
ι ι; Ματ ι :σε Οια Μι υΏΟοκ
Η Μωρό για φαι ωκωτὸ η γιοι
'~ Το σχέδιο αντεΠίθεσηε
Τσίιτρα και τι στρατηγική
συσπείρωσΠ8 των φυλών
Κ δ ξ , Δ.κογτεογΜΜε
Με ΜΡ? ε 'Ψ · Ι Ι Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει
Ματιακαι:::και:ανακατεύετε ΠΑΣΟΚ τον υΠογραψει
κτα όλα τα ενδεχόμενα για το ατιοτὲλεσμα ατε Μιλαμε. »4-8 το ΜνΠμ0νι0 » ιΒ-ι7
ΜΙ· _ ' ρ παω: οσοι· 7  Γ.ΣτΑοΑκκΣ
. 7 ' -ζ Συ κέντ ωσιι Τα λε τ Ο είλου ε
. “ ο Μ "   :72 εε με ΣντιμιΞέιτ» μετ(ἑι> τορνέο "Ο νέιΡια3νούμ
ι ' γ Δ η ¦ /. με
 έ     .. ^` και φόντο διαζύγιο με  συντεταγμένα
     τον Θερμαϊκό τον Γιώργο  ανοίγματα
Ι ))'3 )) '4 ))·
Η απίστευτη οικογενειακή ιστορία του Ελληνο που
έγινε παγκόσμιο σύμβολο. » 22-38
ΜΝ" |||||'|| ΠΙΝ|ὶΙ|||'||·Ν|!||!¦Ν!ΜΗΝ"ΙΡ||!|Η|Ι|||Η||||Ν||λ||||||Ε! ΜΝ!" || ΝΝ' Η Μ Η Με Η Η Η Η Η Η η η 'Μ Η
ποι(€ρ
7 00.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
 Δ|ΑΛΟΓ0'-ΦΩΤ'Α ΠΑ ΤΗ `
.Ι ΜΑΜΑ ΤΗΣ ΜΥΚ0Ν0Υ μ
4 χ `ο
Ο "δλ|ῖ'ΚΒΣ. Η Η".
'Ο ΜΜΜ" Μ' Ο
"ΜΝΉΜΗ ΤΗΣ "ΑΕ
Ολα όσα «έγραψαν» οι κοριοί °
» ΒΟ-Β Ι
ΗΜΜτΜζαΜΜ
ΜΠΑΙΝ- _ἶιἶΝ Ἡ ΣιΧΝ“ ΜΝΗΜΗ ΕΜΠ! ΜΝΗΜΗ
Εϋ|ΣΜ(]Υ ΚΜ ΜΝΗΜΗ ΜΝΗΜΗ ~ ΓΡΛ Η Η" ΙΤΗΡ|ΞΝΣ ΠΜ