Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Ανοιχτή αναμέτρηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9"!|7ιιο8 62 Μ '
εισιτιιρια
στην τιμη
του ενω
_.-λ›“- ι _ ο “8: 1
η Ν . Π , ' -_ γ ¦
7 γ Π.: η η _, ἰ ` ν
- η: ι· ϊ ι Δ :κι = ' τ · >
ι .ι Ι ·_ τ ν Δ `γ ό
: 7 'Η λ" · · . η γ β '4' --`
' η - _ ` Δ· ϊ . Ε . Ύ ψ ' η -' ¦ τ η ν ' . Π α
ς 5 . ._ >- ω” ° . _ · . ¦ · Κ
- :_ - _ ` “ί .
~ - · : ι
Η ' .ι
ι _ .
ι - ““ ι
Μ Δ Μ” (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ "- Μ Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ”Μ
'έὶ'|›'¦Χκ||Σ
'|"|Σ
ιΔΡΥτΗΣ: ΔΗΜΗτΡιοΣ ΜΜπΡΑκΗΣ Μ ο ΑΜ Μ κεντρικο Μα: ΜΜΜ σο. Μ 115 28 στο ΒΗΜΑ Α' 
ΕΤ0$ ΙῦΝ0€ω$ 1922 Η!” ΜΜ- Μ. Μ. Μ ΜΜΜ ΜΜΜ ©211 365.7000. Μαι: ΜΜΜΜ Εκδἰδεται απο τον Δημοσιογραφικό
Ειοε 949 - Αριθ. 16415 Ανατολή 08.53 - Δαση 19.58 'Μ ΜΜ/Μ.Μιπασ σωστο ΜΜΜ ΑΕ. ΠΜ" Ωω
Κινοῦμενπ αμμοε το εκλογικό σωμα - ΚυριαρΧοὑν απογοπτευσπ και σὐγΧυσπ
Ανοιχτό αναμέτρπσπ
Εκλογές-θρίλερ καθώς το σοκ της διασπασης ελαχιστοΠοιεί το Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ
27.396 Ζ4,Ζ% '_6,8% 5,5% 50% 3,Ο% 4,3% 423% 3,3% 2.6% 132%
ΤΟ ΠΑ|ΧΝΙΔ| ΣΟΪΜΠΛΕ ¦
«Θασα8γδαρουν  Ο
ΓΚΑΛΟΠ ΚΑΝΑ ΠΕ5ΕΑΕ(Η. ΣΕΛ|ΔΕΣ Α6-7
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΣ|ΠΡΑ κΑι Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ «ΡΕΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ|ΣΜΟΥι›
.  ε; »Ἡκ·ἴ;~·> Ο η _ .. ' “ Μ '
Μέσι Η·
Η ΒΙΑ, Η Ν0θΕΙΑ
σαν λαγοὐε Ι _ @ΜΑΜ
και θα ανεμἱΖουν Ϊ γ .το · =ΣῳΡονἘγνκΑΡΗ
το ῖ0μ0ρΙΠ Μ γ Ρ η ο==λ)ιΞικοό:οἶἑ:
γπσε προχθές. για
ακόμη μια φορά, στι
διακατέχεται από το
στου5 Ροαοιιιοε» ^ ε
ὡς ο γερμανός υπουργός
σύνδρομο της βίας
και της νοθείας. Ο
Οικονομικών αρνήθηκε  γ Πρόεδρος της Δημο.
να διευκολονει την κυβερνη- ΙΜ _ - ξ Ι κρατίας ανέθεσε την
ση Σαμαραβενιζέλου για γ ' | ' φωνη της διακυβερνα μην επωφεληδει ο δΥΡ'-   η ζ ς ζ ο νησεως της χωρας σε
ΖΑ και οι προειδοποιησεις μια υπηρεσιακή κυποι› αγν0ήθηκαν από τον κ. Η Ζ ο ο ο · ο βέονηση η οποία διαΤσίπρα με αποτέλεσμα να Π θέτει το ιεκ , ιο
καταλήξει σε Μ ε"ὡΜ « ωιι και Ο αναγιωτιι5 μου ετρωγαν το συΚ(ὺἩ» Μωἑηωἑ
συμφωνία. πλω ως ΣελιΔΑΜ
Ξ πυλτι:ΑκπΔΜπιε 1 Μκο ι
π” ω Ο ιστικα ἰ3% Αλλπλεγγὐπ και
Φ Α σε ο α 5 εκμεταλλ' ευσπ
το ιδιωτικό στην Κω |  
 Μ  σχολεια ι των προσφυγων 
00 ¦ Αγαμένεται διευκρινιστι- ογκινηπκή η βοήθεια από ἱ
έ | 7 Ο ἡεγκὐκλιος από τη ΓΓ γ τουςκστοίκοοςστοοςμετα· ε
Ο ϊ Εσόδων μέσα στις επόμενες νόστες - αλλα και κυκλώματα λ
γ ημέρες. ΣΕΛιΔεΣΑ28-29 εκμετόλλεοσης. ΣΕΛιΔεΣΑ24-25 
 ΑΠΟ εΛΛι-ιΝεΣ ει>ενΝΗτεΣ ¦
Επαναστατικπ ανακαλυψα
στα μαΧπ κατα του καρκινοσ
ΤΟ ΒΗΜΑ Κ'ΕΝ(Ε. ΣΕΛ'ΔΑ 3
ΜΜΜΜΜ ΠΜ"”'“
:~ῦΙΜ:Μ::;ὲἶἑΪΜἐ: Μ
ΞΥΝΗζ'ΜΜΞ'ΕΗΕΝΕ!ΞἔΡΝΝΝἩΕ
κ -ΓΡΑΜ"Η ΣΤΗΡΙΞΗΣ ]]]£