Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: 79% μας απογοήτευσες. Καταρρέι η εικόνα του Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|||||||||||
'γ ΠλαΤανι65 - ΑΤρὁμηΤ05 ΠΟΝΩ
Ζει5 καλύτερα!
- + Πονειιιε
Τον μοναδικὸ κωδικὸ ΠρὸσβασΜ θα Τον βρειτε στο εξὡφι1λλο Τομ ενθὲΤαιι ΤΗεΜε Ρεαρ|ε
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΓΓΕΑΗ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ Ο]  ·ΣΕΛ.18-2α Ο
«Εμει8 θελουμε σμν8 μγασι88,
δεν ειμαστε μλαΖονε8»
«ΠροὲΧει να βρεθει μια σταθερὴ ιςι1βὲρνΠσΠ για τΠν Ελλαδα ειτε ειμαστε Πρώτοι, ειτε ένα» ΑΘΗ-"Α
Η Δ||(ΟΓΡΑΦ|Α
ΠΡΩΤΟ
ΜνκοΝ05 Γκ^^ο"
ι.ΕΑκ5 Απο
ολα ααα κατέγραψε
α «κορ|ὁ5»
· ΣΕΛ. Τ2-Τ4
ἔαβεε παραγγέλνουν
Παρτρ'·αργἰων με καρἱταια
θ Εκλογἑ8ντἑμμπι- ονειρο θεμινιὶ8νιμαὁ8μαιποδμναμὶα
απἑ'νο Νεκ! Τομ Μααε|
Ψ.· Γ ' 70% το 30 μντιμὸνιο Ϊ
ΠΡΟΘΕΣΗ |·|!ΗΦΟΥ
· έ Η πρώην εαΤεμμἑνη
. και δια:ὲυγμὲνη που ανἰφαρε ὴτον το Χειρότερο /  | |
. Μ . ¦
_κακα με πο Με ερασνε: ΟΣΥΡΙΖΑΠροΠγεἰΠ1ιορι€1Κὲ1τΠ8Ν.Δ., ΟΠ ε Ή ἡ  η; Ι ¦ |
ΧανειαΠὸ Παντοὺ δυναμει8 έἔι7© · Μή] ῖ'ἔἑνἐι ι 4·Τ | 4
_ ο γκέι παλιΤικὁε και
αἱ διαβουλεὑσειε για Τα παιαε
Ἡ] και πὡ5 θα τον σαναδεὑαει
ΣΥΡ|ΖΑ Ν.Δ. Χ.Α. ΠΟΤΑΜ| ΚΚΕ ΠΑΣΟΚ ΛΑΕ Ε.ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝ.ΕΑ. ΑΠΟΧΗ ΑΝΑΠΟΦΑΣ|ΣΤΟ|
ρ ζώ ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ Ηθ|ΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΛΕΦΤΑ
·· ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑ| ΤΗΝ ΟΕΕ5ΗΟΠΕ ΤΟΥ ΧΑ|ΚΑΛΗ · ΣΕΛ. 6. 26-30
ΗΕιιΔ5
ΠιΗΕ£Τ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΤ)(ΡΗ)Π"Πὶ
ΕΠΑΕ Μπεστ
Γιομνμζομμ£ και σου καναμμ£
δωρα ΕΝΠ στην π0ῳὰΜσὴ σου!
ΗΜΜΜΜ