Πρωτοσέλιδο Αυγή: Κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οι δ πρωτι8
του ΜΒΑ και
ιι αυτοδυναμῦα
Να Με που θα
ανω κι· 
πυρσό! υ·
'τι στη· “τ · ~_ι7-ς. ;···¦·π ο
.ν.·.;Δ.: ι- . ...='.ι·“·..
Τα ΠΜ κομματια
πα Κεντροαριστερό8
Η   Ε αιρ|οπι8τιαυο
ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β'ΜΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12384 ο ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜ? 2013
:695€ ι·
Ν. ΜΒΜ: ο ανω
και Μωω ΣΉΜΑ,
προυπόθεση για
την αριστερα διακυβέρνηση
ΛΦ'ΕΡΠΜΑ:
ΣτιρΟντΩ χρόνιο
ωειΟνΟοιεωωΜ Οια Μαι Ηιιιιερω`›ωιιυ
Ϊ γἑ`_κνςΝ¦“μῇ:Ι_·;[ξ·“ Ι κ Β |
·    · υ ε ρνπιι κο
-ε;;;“ρὁνραμμ“
ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ:
 Παραγωγικη ανασυγκρότηση Ϊ · Κοινωνικό κρατος
 Εργασιακές σχέσεις  Διαπλοκή - διαφθορά
Ϊ Φορολογικό συστημα ζῖ3“= Δικαιώματα - μεταναστευτικό
ἰ` Αναδιόρθρωση δημόσιας διοίκησης
ιι Όρος.: |··  ·^νη·. Ν·
Διι.ιι'.μ“. ..·.. ν
| _. ._  ·. .χ  έ ύ
Ευρωπη ροσφυγων και ιρρακτων
ΛΝἩΜΠΗμω ΜΜΜΜΜμομαόΜ Β' ΜΜΜ. ιι ΕΜιιηΜροκο·
ΑΜ με φόβο και αμηχανια τον αριθμό το” νερών και την όνοδο του ρατσισμού στη Γερμανία. Η
ανυπαρξία νόμιμα” οδών για τους πρόσφυγες και οι προα'οι φρόκτες μετατρέπουν τη Μόρια σε
ΜΝ ΜΑΜ και επιτρέπω στη μαρία Μ διακινητῶν να Μυρίζει.
'-: .τί πῶς.: ·
.' ·.ι 4.. α
Δρ. πω
Αναμένοντα8
την καιρια
εικόνα
Δ. παρω
· ο γριφο$
δρακμπ3
'10 ·Ώ
υ. Μαι:
κ ι ο Τσίπρα
¦· ,`ξ Βοπθαα σα
' Δ προκῆπσα8 του
φθινοπώρου
' 0κινουμενο5
κατακπυσμω
ΔΡ'ΟΔ|ῦἰ Ρ'ί8Ν'ΠΠ ΕΞΕΠ - Η ΣΗΜΕΙΩΝ Η ΠΗΡΑ Μ|Γ'|| ΜΗΚΗ!”
ΜΜΟ ΙΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΕΝ Η Η". Β Η!" ΠΜΜΜΗ ΗΗΕ' ΜΝΗΜΗ
·" Ε8|ΣΜ0ΥΜ|ΑΜΜΜΠΕΡ|0ιΠΑΣ - ΠΑΝ" Π'Ρ|=|Ιι "Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα