Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
` ι , /
"^"Ρ"ΣοΔ"ΓοΣ ο. ' χ /| // ί 2
ιιΔτακνιιιιι·ι  ,
Τα αιιῆα,
τα οκυῆιό και
Α κόθα κ ίστι 7% “στα
οι κυνιιγετικ€ε
ομοσπον6ιεε
Τα απυναμιιιό μυθιστόρημα
Με «βασίλισσα του
εγκλήματα» ααα
ιιρωταεκόόΒιικε τα 1927
Από τα Χρονια της Τουρκοκρατίας ανω Ρ τ ε
μέΧρΙ τις μέρες μας '
Στο νήμα ιι πρωτιά 
για ΣΥΖΛ - ι Μόνα
τα εξοιιΠιατικό
 ` Οι ἰζε5 και ο μυστηριὡ6ιι5
· 7 ¦ ρα σε του «ωραίου Πόρι»
Σελ. 2, 12
Σφίγγει Δ ο.
ακῆαιό5 _
ο Σε ραγδαία Πτώση τι διπμαφιῆια Ταίτιρα ο Συνεχή5 τι ανοὁοε Με'ι'μαρακη
ο Ποταμι, Χρυσή Αυγή. ΔΔΕ αγωνίΖονται για την 3η θέατι ο Εννεακαμματική :/' “ 
ιιιθανὡ5 τι νέα Βαυῆἡ ο Ρυθμιατὲ5 οι αναιιαφααιαται και τι αιιαχα ω. μια #= 58 
Έρχεται 7 ' ι Σ;
«ῇιι"Μερῇ» μετά 0ρ||£5 κατιιγαριε5
με ειτόογἑ8 Ι γ Ι Ι κατα Παπασιαιιροιι
ω· Η ' Η Ντόρα Η Ζωη με ΛαφαΖανιι, τ
ειιικεφαῆή5 | ~· ·: ο Βαρααφόκιιε με τον... Πόνιι
στο ΕΠ'κρσἙΞ|08  Γραφουν-σβὴνουν στην Κουμουνὁουρου
ω Σελ. 3, 4-5 μετα τι5 μαζικὲ5 αιιοχωρααει5 -; Σελ. 6-7. 8
Πού το παει ο'Εντι Ρόμα Στοῇό για σίγουρο μισθό Πόρισμα-κατα_ιιέῆτιι 
για 02.000 Προκῆτιτικόε ο Αῆβανόε ι·ιρωθυιιουργόε Ἐνοιτῆε5 Δυναμει5 και Σώματα Ασφαῆεια5 Ι '
6¦κο¦ούχωε Μ ίῖ εναντιον Με εῆῆιινικῇ5 μειονότητα5 ειτέῆεξαν οι υποψήφιοι των Πανεῆῆα6ικὡν γω τωευγ05 
^ ·· Σελ.Ζα - Σελ. 51 “ )

Τελευταία νέα από την εφημερίδα