Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
Χ.Α.: ΔΕΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ... ΜΟΔΑΣ! Ο 10
ΕΛΛΑΔΑ · 9 ΑΣΦΜ|Π|ΚΕΣ · 9· (0Ν"00|Τ'Ε$ · 23
Πόσο αντέχει το. .. Σενάρια για εξελίξεις Τα δεδομένα και
Σύνδρομο τος Κίνας μετά τις εκλογές οι τάσεις τώρα
ΓΤ .ΟΟΙΠ
Τώρα οο 'Με
τα) στις οθόνες σας!
Μόνο στο
ο ΕΠΕΜγΣΕΙΣ ΗΒΟ ω
Νωνν.ευτο268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος Μο · Αρ. Φύλλου 9|0 · 28 Αυγούστοο- Ι Σεπτεμβρίου 20|5 · €'
ΔΕΗ · Ζ, 8 ΕΛΒΑΛ ° 3. |8 ΜΠΟΝ Ο" · 8 ΚΥΡ|ΑΚ'ΔΗΣ · ΙΟ
ΧΧ χι,  χ. |
κ έ;  ΗΜ' · Ξ 
Ι Το ΕΠΕΝΔΥΤ|ΚΟ Ε|°"|-ΧλΕ|()Μ