Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Έφυγαν" 40 δισ.Recognized text:
%ι7ιπνπΦ
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ 0"(ΟΝ0ΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20099 - ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 2Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟἙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΦΟΔΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΟΕΣΗΣ
Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργόε στην Ελλάδα
Ορκίσθπκε π Β. Θανου -Σήμερα οι υπηρεσιακοί υπουργοί
Από χθες η Ελλαδα έχει την πρώτη υπηρεσιακή. καθώς ορκισθηκε η θόν0υ.«Είμαιχρόνιαστον αγώνα», στις 13:00 θα ορκισθεί η υπηρεσιγυναίκα πρωθυπουργό. εστω και πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασ. ήταν η πρώτη δήλωσή της. Σήμερα ακή κυβέρνηση>οελ. 20
τοΣΑΒΒΑτοΔοΡΕΑΝ Εμειναν μόνο 120 δισ. από 160 διο. που ήταν τον Δεκέμβριο
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ
«Έφυγαν» 40 διο.
ποουρθπκε απο τις τραπεΖες το 25%
των καταθέσεων τους επτα τελευταίους μα νες
Β!βλ'°°ήκ" Ο Μόνο τον Ιούλιο έγιναν Ιω- " "Με" των κΜ°έ°εω'
ιντερνετ αναλήψεις 1,4· διο. από ετπ- ΜΜ°Μ
& ιε"°λ°νί°ς Χειρήσεις και νοικοκυριά Μ- : Π
ῦ ἑῦ  - ι Ο Στα 47,8 διο. από 55,2 διο. 152- . ο .ως
ευρώ το υπόλοιπο των προ- ποθεομιαιςών καταθέσεων
Ο Μειώθηκε κατά 1,50/ο ιι τρα
πεζική Χρι1ιιατοδότπσιι >οελ.3 Πο  Με:  ΜΜΜ “.ΜάΜΜ
η  2015
ΝΠ απ°ωΜΜ ΜΜΜ" Τι δείχνουν τα αποτελεσματα των εισηγμένων ΦοΒΡΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ
Μήνυμα ΣΕΒ
κι | | | '
ἔἔἩἙἑΟνἔἔ Σπμαντικα κερδπ για ἔ88ἔἐἑἩα
Ο _ Ο    ΒΑ·ΠΒ· σενκαιριιΜΜ“εΜ°Μ·
τικη υλοποίηση της
συμφωνιας ζητα ο ειναι·
Ο Αύξηση 2 7% παρουσίασαν τα καθαρα ΜΜῖΜς χωρος
κερδη της ΔΕΠ και διαμορφωθηκαν ,
Ο Αγωνια για την επόμενη
στα 1056 εκατ¦ έναντι 963 εκατ περσι Με." ΜΥ ΜΜΜ”
Φόβοι για τις πιστώσεις
Ο Τα καθαρα κερδη του ΟΠΑΠ έφθασαν ση' Μαφία
τα 1029 εκατ με αύξηση 684% _ _
Ο Εινοηραινει ότι «η χωρο
. , , Ο ΕπιστροΦη στην κερδοφορία για τα βαϋιΖει ως νέες εκλογές,
Υποχωρει ο κινεζι κος «ιος» ΜΜΜ ΠετρέΜΜ κέρδη 49 εκατ με ω ΜΜΜ συστημα
κ ¦ κατακερματισρένο
Εκρπκτ1κο ραλι , , αυτων
ΜΗ απο νη»
100/ Π 1 ῇ Σε ανοδική ροτα “ “
ο   Τ ανσυχίατουια επόεν
Ι ο π η ω ν Μ ζεμ η
κ ημ ρατων ογώνεκΦρα ιο
του ΠεΙρελ(ΠΟυ "αρεμε|νε ο ΣΕΒ.θεωρεἰότι ηνἑακυβέρνηση
που θα προκύψει από τις εκλογες
Ο Δυναρικη ανάκαμψη ιιραγρατσιιοίη- Ο £νϊ“ΠωσΜΜ βελτίωσΠ Των αποτελε· της 20ής Σεπτεμβριου θα πρέπει
σαν χθες οι διεθνείς αγορες; ακο- σματων για τον ΟΛΠ το α'εξόρηνο 2015 να υλοποιήσει «έγκαιρα και οπο
, τελεσματικα» όλους τους όρους
λ0“θω "ας τη "ᾶ|| 8τἴθθΒ η οποία Τα κέρδπ αυξόθπκαν κα- 3,3 εκατ.το α' εξόμπνοτου του Μνημονίου και τονἱζει ότι
σΠΠεἴωσε νέα άνοδο κατά 227%· τό 130,5% και διαμορφὡ- 2014. Μικρή μείωση στις _ η α λα καρτ εΦαρμ0γή της συμΑλιια 53% 01' η ΣαΥΚάΠ > σελ. 7 θπκανσε7,8 εκατ. έναντι πωλήσεις) σελ. 9. ΙΟ Φωνίας θα αποτύχει › σελ. 4