Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- “Μπεντ τε Με: τα· ατακα" ;
Πατατάτο”
ΜΜΜτ·τ·Μ
ΜΜ·.·τω
η 7 τῇ ~ τη αν κκκκκκ .. Η _`ω _4¦ .. _ Π
” ΜΜ28ΔΥΜΤ0Υ2015.ΜΜΜΕΜωΜ ΜΜἐ2   ώ.
ἩἩΉ.°8"°8.°'
στον "τό [ΜΒΜ με
πήγαν το· απο
'ἑἶΙην“ρσενΜ
π τα ' ·
Μετα τ1ς Γ10υΒεντοσς. Ατλέτικο [Πεμσσ1] η ΠΕΡΑ μας εστειλε το μεναΘημτο ΜΠανεμν
και την Αρσεναλ [στον έχει αΠοκλετστεἱ Ποτε σε φαση σμἰλων] · Αλλα ο ΘμοΕος με μεσο ορο
ΙΟ Βαθμοι]ς σας εξι τελευταιες συμμετοχές του στο ΕΙ1οττ1μτοτ15 1¦οαατιο εκει ατιοὁετζε1 τπτ ὁεν
κωλὡνε1 με κανεναν · Η ρεαλιστ1κἡ 3η θεση κατ σ1ὁὐο τελ1κοἱ με την ΜΜΜ ΖαγκοεμΠ
τἑΐΐ 7
τ -α .
¦ · ηΜΑΡΚΟ ΣΙΛΒΑ: Ά ' Ἡ ΦΙΛΙΠ ΛΑΜ:  μ ΑΡΣΕΝ ΒΕΝΓΚΕΡ: _ › ·~ ΑΒ ΣΑΝ 
'Η ”Ο κοσμος μας είναι  έ Ψ· "Καυτή ατμόσφαιρα 'Ύ "Ξέρουμε ο μας Περιμενε1 _ . . ' τ πε ε
η οὐνα “ ας...”  - στον Πετρα1α” στην Ελλαδα' _. ου ο Ολ ατακα"
- Ί' · τα;;; τα · Το Πραατνο
ἔοονονθῦλεομα[οοΡἑαΒης της ἶ'φαπας” στον μεγαλύτερο
 εζ£υτελτομὁ ελληνικής ομαδας στην Ευρώπη ·
 > Πληροφορἱες ντα αίτημα Αλαφούζου
 “οδο ΕΑΒ γω αναβολή των ομἱλῳν του Μπορει Εεαεοε
Μας ξεφτἰλτσαν σε όλα
την ΕσρὡΠη, με ε1σΒολή στη
Λεωφόρο Μο Χουλ1γκανους
κα1Χυὁαἰα Πανο κατα του
Πλατ1νἰ κα1 ὁΧ1 μόνο
- Ι Μ Ι. τ
' '· ~ απο 'ΜΜΜ ΠΡἙῖΞἔ:Μτ
47 Ν ' ” ντα όλω ·
ε|""|"·   ΚΠλὁ όνομα
Εκτος του
Το λεει η Πορτο και
ΜΜ'|ΥΜ'| Τ" ΜΠΟΝ!" Π"'Υ||Μ ΠΡΟΧωΡἀΗ η μξ"ΠΥΡΠΦἡ