Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Στο "αέρα" κονδύλια 2 δισ. από το ΕΣΠΑRecognized text:
όιιιιππδ Ι Ι Ε Ι Ι Ι Σ Ε Κ νννννν_ιπιει#ι8ιπ.οι
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙ|(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2ΟΙ5 - ΕΤΟΣ 680 Α!). ΦΥΛΛΟΥ 20098 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΟ
Η ΔΡΑΧΜΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙ|(Η 'Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«ΥΠοτιμἡσαμε τη δύναμη του χρήματοε»
Ομολογία Τσίπρα για την Πορεία των διαπραγματεύσεων
ότι η μεγάλη διάψευση ήρθε όταν ο Ε
ΒαρωΦόκης του μεϊέΦε9ε μήνυμα
Ο πρωθυπουργός στην πρώτη του
προεκλογική συνέντευξη αποκάλυψε
του Β. Σύιμπλε για συντεταγμένη εωδο από το ευρώ. Τελικά. «αυτό που ε
πιδίωκαν ορισμ@οι σύντροΦοι. ήταν
το σχέδιο του αντιπάλου» > σελ. 19
Εγκύκλιος Κ. Σαββαίδου
Νέα έντυπο για
τις όπλωοεις ΦΠΑ
από 1ης Οκτωβρίου
Ο Νέους κωδικούς ιιεριλαρβό νει
το έντυπο για χιλιαδες επαγγελρατ|ες
Ο Εως τις 4 Σεπτεμβριου οι Φορολογικές δηλωσεις εισοδηματος> σελ. 5. 6
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ
Βιβλιοθήκη
ίντερνετ
& εεπνσλσγία
Μια αποκαλυπτικά σειρά βιβλίων
για τις αλλαγές
στην οικονομία
Γ. Σταθάκης: Αγώνας|δρόμου για έγκαιρη απορρόΦηοη
Στον Με ρα» κονδύλια
2 διο. απο το ΕΣΠΑ
° Κρίνονται έργα για τον Ψιι- “ε Εντειὅε·Μτκ“Μ0εεςτουτουπἔρι ι γεια ονομικων για να μα κα αν
φΙακΡ ΣΜΙσΠ ΚΕΠ την Προ- 2δισ. από το ΕΣΠΑ, λόγω των εκλοστασια του Περιβάλλοντος ιών.Εατις30Σεπτεμβρἱουθα ολο
, , κλπρωθεἰ το ξεκαθάρισμα του προπ
° Στις 5 Σεπτεμβριου ιι αιιοφα- γούμενου ΕΣΠΑ, Με” προχωρά
σουν όσα έργα μπορούν να ενταχθούν
και να απεντακθούν τα υπόλοιπα.
Σοβαρό πρόβλημα στα προγράμματα
«Ψηφιακά Σύγκλισπ» και «Περιβάλλον» που «τρέχουν» με απορροφπτικότπτα 78%. Επιχειρείται, επίσης, το
«ξεπάγωμα» 1,2 δισ. ευρώ για τα κραματοδότπσπ έργων> σελ. 6
ότι για αύξηση προκαταβολὡν από 1,4 διο. σε 2,8 δισ.
° ΣΧέδιο για Χρηματοδότηση μεγάλων οδπιών έργων με έκτακτο δανεισμό από τον ΠΕΠ
Η σταση πληρωμών προς τους ιδιώτες συγκρότησε τις δαπάνες “ἔ0ΚΡΜΙΜΠγΙΗΣΕΙΣ
| | « ωνταν0»
«Μάτι ρα τρυπα» 4, 1 διο. το ενδιαφέρον
της εοοαι· για
τον ΔΕΣΦΑ
Ο Η αζερικη εταιρεια ανανέωσε την εγγυητική αν·
στολή που ειᾶε καταθέσει
στα έσοδα το επτάμιινο
Ο Πρόκειται για τη δεύτερη
παράταση εντός του 2015
γεγονός που δείχνει ότι
υπάρχει ζωηρό ενδιαφερον
για την υλοποιηση της
σφΦωνιας με το ΤΑΙΠΕΔ
Εσοδα
Υστερηση
4.097 > ο “ Μ“ἶἔ',"“
διο ευρώ
δισ ευρω . Για την ολοκληρωση του
διαγωνισμού αναρενεται
να δοθεί το «πρασινο
Φως» από την Μριοιύκ
γεγονός ιιου ωστόσο πολύ
δύσκολα θα συμβεί των
από το τελος του έτους
Ο Ικανοποίηση από τη διοικηση του ΤΑΙΠ£Δ › σελ. 9
Ο Πλασρατικη εικόνα για το πρωτογενες αποτΩ εσρα. καθως το Δημόσιο
δα πλήρωσε 3,1 δισ. στους ιδιώτες την περίοδο Ια νουαριου -Ιοιιλἰου
Σε 24,8 δισ. ευρώ ανήλθαν τα
καθαρά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού, μειωμένα
κατά 4,097 δισ. ή Ι4,2% έναντι
του στόχου. Η σημαντικά υστέρπσποφείλεται στα μεἰωσπτων
εισπράξεων του φόρου εισοδάματος και του φόρου ακίνπτπς
περιουσίας > σελ. 3
θεαματική πτώση των βάσεων για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ “ο εο- 21