Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Απαγορεύεται
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ!!!"¦!Μ|Β!Μ Μι
` ΜΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔ·ΑιΑ ΠΟΛ|Τ'ΚΗ Ι ΣΑτ·Ρ·κΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ
Μ.τοροητἱΚἱ.ετ πωπω 27 Απονπογ 2015 ΜΜΜ 2€ ο. 1879
/ Να κρύψετε την πραγματικότητα
μνη_μανΜ_ και αικαγαμίας
 ἐξ· γ Σ' Ι  -- >Γ
α 8  ` Ι
> Αμ::
[' 5:
κ “Μωβ *Ύφασμα
κα' Ι ἄΜ'Μ και "ως" ο"
Μακ ” ΜΜΜ
ΠΟΝΤ"(|
>.· ΜΜΜ
'° α Δ - ( 4 ›  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα