Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΤΗΝ`ΑκογΓΑΝ ΝΑ ΚΑΝΕ' ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ
κ  -'  ·~ 'Ε0οιμ0ν
- ; Ζωντονπ
_ 'τα 
Ω ' .
' ΜΜΜ 26 Αυν0υοΙου 20% ' Δρ. Φυλλου 330 Μελ. Μ
Κουτοί διάλογοι επωνύμων με το κύκλωμο της Μυκόνου
000000
Μ' "ΜΒΜ
ν·0 0.000 80010  
Β|ΑΖΕ Τ|Σ ΚΟΡΕΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ κΑ| Φ|ΛΩΝ
ΜΜς«Μκος» Ή _!
|0|ῆ0Φ0Μ8ΜΜΜ  ι 
Το δράση του αποκάλυψε μ|ο ΒχρονΠ Που μίλησε οτου5 νονείε Με. ο σελ. 7 1 _
°|ῦ|"°Μ"Μ Α 7-ἑΜὲῖῇἐ <<ΜΑιΑκΑΒκοτΗεκεογκο»
: Μμοο0ο0οκον· 0  Η ΜΜΜ”
μ0 Ρω0|00  πουτο£00νο
0003000 Ι Η  έ πο Λος 'ΜΙ1808ς
·σελ'23 'σελ Μ