Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
26 08
ΜΜ"ἑΜΩ¦ ΑΝΑΒ:ΑΜΕΜΜ "Μ" Η  ΕΜΗ] ΜΜΟ ΕκκοΕ~ΜοΜΜΜ @ϊ ΑΒ" ΚΑΙ' Η ΕΩΝ ΜΗ
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 407 |ΤΕΤΑΡΤΗ 26/08/2015 | Τ|Μ|·': 1¦3Ο€
το“ἔτ|οΔ'ώ
ΠἑΩ4ἙΜ;μΕΜ ΠΔ
σκευε!ωιεε@ε
Ο ηροεδἄἩς Ί ' “ν _' Ξ Οικονομου:
Ουοσηονδιας  ¦
, 'κΑΤΑ>Π^ΝΤΩΝ  ' «Υποκρεωμένοι _ η 7 ε
“πωπω , ὶεῳΜεΞ““εΜ ε ¦ο.“ῆ“::ί:°:Ξ::€::: Μ
` που ΆΡ“η'#
. ΣΕΛ_13Ξ¦ἑρ¦
- “0. Ἡ · 4 υμ ξ _ Π ΩΜ·Μ ·_ ' ΣυνέντευΞ:
Ο τκ|ΡτΖ|κΗΣ κΑ| |·| ΕΠΟ · Ο γηοητοε ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ |'|ΑΡΑ|'ΟΝΤΩΝ Μ ΑΜ η “εἔἶξω
 ο “Γ1 τ > '
Από τις
··'αῆαίστρεςΙ ·
όπου ξεκίνησε,
στους «μικρους» ” Ο Ο
του ΠΑοκ¦
` μέ ε
στην καταξίωση 4
και στο ΜΜΜ... ΣΜΠΠ ΠΜΑΠΣῖΗΣ
Ί . _ ΜΙ
“ΜΜΜ 98”·
 = ©ΕΜΔ= ¦
β ΑΝΑΝΕ9Σ|·|
η ΜΟΝΟ ΜΕ
' η , 7 τμ. - ο “>- '  β ·Λ γῇ' τ η"  _ “ γ' υ Π
'Εκειτα ονόματα -· ' _ 2 Εκ. ΕΥΡΩ! `
στα χέρια του μ η [ο κἑρδ|°ε κο'
· και θα τεῆειώσει › Δ Ο _ δ . ¦ λ .·
συντομα ε _ « "και ος» Β
τη μεταγραφή ” __ Ξ '
Μ σε ελ ή / ¦
4 ΠΡρΪΑΣΗ Γ|Α|ΤρΝ Ι / Δ ¦
η η* '_ 4 _ τκΑΝΕ:ο_Μ_ηοΑκη /
¦£|···οκωρεί”αΙ··οἴτηι7'-`
ομαδα που αη|τ:ἰ···ησ).εΙ
μετά από δέ/κα!κρόυια
_ω.# . Ι
Ποσ 00
πολλὰ ο πρόεδρος, "ΜΜΟ
σε ολους τους τομε·ς ΜΜΕ* στσνρεφείωμεν“Μἔἐ
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ Γ|Α Β|, Γ· εοΝ·κΗ κΑ· ΕΡΑΣπεχΜκΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ποῆῆέςώρες δὲ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα