Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αλλαγές - σοκ στις συντάξεις γονέων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΐΗ
· 26 Αντονετον Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 30|57
'.30€
Με ΚΥΜΗ"
κΑι ανα: 2.50€
ναυτια
  θΝΟΣ 
+ ΚΛΗΡΩΣΗ "|Α ΣΟΥΠΕΡ "02Ε 8 ΚΑΡΑΜΠ|ΝΑ ΟΖ·υ$Α
ΚΛΕ|ΝΕ| Η ΠΟΡΤΑ ΠΡ00ΡΗΣ›ΕΞ0Δ0Υ ΠΑ 80.000 ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝ0ΥΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ-ΠΚ °
στα: συντάξετε γονέων
0 . ο@ἰιὲνῇτη5 καταστροφή5
οπου ναού Β|ολ - Διόε.
0ΝεΙΣ σε δημοσιο και ιδιαπικὁτομέα και κυρίω8 Τα νέα όρια Πλικία8 σε ΔΠμόσιο7
μητερε8 ανηλικων ειναι οι μεγαλοι χαμενοι των ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΙΚΑ ΔΕΚΟ Και ἙρἀΠεζε8 ' Ανα
αλλαγων Που εΠιφερει το 3ο Μνημονιο στο·Ασφαλι 11 Ε"|κογΡ|κΑ λυἩΚό Πο αδεί απ! ε Ἡ8
στικο. Προκειται για ασφαλισμενου8 Που μεχρι Προ- | ρ γμ μ |
τινοε είχαντη δυνατοτητα να ανοξουντην Πόρτατη$ ΤΑΜΕ|^ ΑΠΟ 1"8 ανοτροΠε8 ' ΨαλίδΙ σκι κατωἙσῖο
εξόδου κανοντα8 χρηση μια8 σειρα8 ευνοϊκὡν δια- ΣΕΠΤΕΜΒΡ|οΥ όρια και αύξΠσΠ Ἑου «ΠένολἩ»
τάξεων Που τώρα καταργούνται. '6. 25. 26
Ξαφνικη
εμΠλοκή με _
    Τσακαλὡῖο
. ^ΑκΩΝ|Α  
Ι Μυκ"νσ "(0 ΑΠοφαοισυένοε να αΠαντήσει αμεσα στην
ανα κΤορο Μο φω8 ' ξαφνική ευΠλοκη Που Προέκυψε με τη
συμμετοχή ή όχι στα λίοτε5 του ΣΥΡ|ΖΑ
ΜΕΤΑ 'ΠΣ Δι£ΡενΝΗτικεΣ
ΜέτωΠο για σύσκεψη ι
ΣΤ!$ 0νΟΟΚΟΦέ$ €νΐ0Πί0ΤΠΚΟν ΚΟ! δυο κορυφαίων στελεχών (ττι5 τόοηε των Κο Η ή8 αΠό 
ΠΝ0Κίδε5 Γρομμ!Κή5 Β'- Μ°35 «53»). του Ευ. Τοακαλὡτου καιτου Γ. ρ φ '
Σακελλαρίδη.είναιοΑλ.ΤοίΠρα5. 3 ΤΟΕΒ αρΧΠγΟύΒ 4-5