Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγιος Παΐσιος: "Να από που θα αρχίσει ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ω ΕΞ
35οΕΤΟΣ Ο ΑΡ.ΦΥΜΟΥ(10863)3783 ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20Ί5 ΤΙΜΗ 0.70 ΕΥΡΩ
ΥΠΟΘΕΣΗ 8ΙΕΜ£Ν8  ής ΗΜσιρῶωση Μπο·ικοτςζ ~
Ι ·-  των ΜΕων Γερμ9νικων ΗΝ
 : `“ ` 1 Της ως” πρΟ]0ἩωΥι 5232:. ι
| .. _ Ι
ιι... Ζωιι|τον  
Σϊ  Μαι 6- ι· Π 
- ΜΗ" Ν ἔ ι-_ ν ' Τ.
υ ζ ` '_ 'Ι ” Τ· ·· ι 'Γ.
"Η ι- ·Γ` Ί:
Χ ` · | 
θα; ι 4- τ'
κκ, --- γ
' Λ! Ψ ` '
· κ 8. ~“ . .
·# 9% ~
ι; :48.
(Ἡ) Ω
Τ: " . Λ ι
ς  :μ` ἶ~ Τ.. 'ξ
'Μ > · Ι <`. , :η _..` · Λ:
' · ..7ἴ- Η
Τωρα! · γ    η ς
Δ.Κιτσικης: Τ
|| Προφηιικσς  
λογος κο· .. . ._ -  ”
ελληνικο · Ρ “ __ ' η `
γιγνεσθοι · ““ · Π
ἔξ^/Δἐἐ 3.46 Π)- ! /. 79 ' |
Ελληνικές εκλογές Πριν τις τουρκικές... το φιτίλι άναψε;