Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Μνήμες του παγκόσμιου κραχ του 2008 έχουν επανέλθει στις διεθνείς αγορέςRecognized text:
Στις Η 8 η ηοώτη εδώ
ηηηρωμης του φόρου
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
εισοδηματος τα. 3
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΤΡ|ΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΠΟΥ 20"5 2609 ΧΡΟΝΟΣ - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5490
νννννν.ΧτἱΜωί5ῆήο.9τ Τ'ΜΗ ί¦5 €
ΜΜΜ'ΜΞίΞΞ
ΜΜΜ 588,88 ·ιο,5ο% ω _
ει8Ε/χΑ.ωοοαο στη -ι2.77% · της "μερος ω η
Ίο'5η% Π8ΕΜΑ.Μιοοορ που -7.ι2% γ Π σ ς μ · Π8Ε|ΧΑΜιο-8πιαίΟερ ι.220.85 -2.α% ` '  . · -.
πουχΑ.ΔυΜκ πιο τητα των :  “ Ϊ! 18. ἄ  
ημερίσια παρολα Δεικτών-υ. χΑ. ι.9ι9,27 ωχ ο· “- · ω ω "Η" ΜΜΜ" ο Φ  ου έ ··
ΚΥΜΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΩΝ ρΕγΣτοποιιιΣιΞΩιχι Τ|Σ «ΧΤΥΠΑ» ΚΑΤΑ ΣΕ|ΡΑ
ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜ|0Υ ΜΜΜ
του 2008 έχουν ειιονέοοει στις οιεοιιείς αγορές
Σε εηεόΘερη πτώση το Χ. Α. κάτω από τις 570 μ. μετά το νέο σε" οτί
-¦-._ |_ Μη .
.1`γ.“¦._ἱ"_~.“ 
 Τ' ΓΡΑΦΕί Ο ΧΑΚΕΡ ΣΗΜΕΡΑ
σεις για την έναρξη της μεγά
λης διόρθωσης στις διεθνείς
αγορές, μετά από μια 6ετία ισχυρών
κερδών. Μνήμες του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού κραχ του 2008
έχουν επανέλθει στις διεθνείς αγορές, καθώς ένα κύμα πρωτοφανών
ρευστοποιήσεων χτυπά κατά σειρά
τις αγορές όλου του κόσμου.
Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας σε
συνδυασμό με τις αποφάσεις των
νομισματικών αρχών της χώρας για
υποτίμηση του γουάν, προκαλούν
σοβαρούς κλυδωνισμούς σε όλες τις
αγορέςΤα εμπορεύματα βρίσκονται στα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών, οι τιμές των μετοχών
στην Ευρώπη έχουν χάσει πάνω α
Π ληθαίνουν οι προειδοποιή
τομη πτώση στην χρηματιστηριακή
αγορά δεν αποτελεί κρίση, αλλά μια
"αναγκαία" προσαρμογή για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Είναι εντελώς πρόωρο να μιλάμε για μια κρίση στην Κίνα αναφέρει το ΔΝΤ.
Στην Ελλάδα ο Γενικός Δείκτης έχει
διαπεράσει τα χαμηλά τριετίας ενώ
από την αρχή του έτους οι απώλειές
του ξεπερνούν το 30%. Στα θα περίπου επίπεδα και η πτώση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης ενώ
από την αρχή του έτους ο τραπεζικός δείκτης έχει χάσει πάνω από το
80% της αξίας του.
Μόνο τον Αύγουστο ο δείκτης των
τραπεζών έχει χάσει σχεδόν 70%, με
τις τραπεζικές μετοχές να κινούνται
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα χθες η Α|ρηα Βαπκ έχασε
Ι Ι πόί5% τηςαξίας τους τις τελευταί- 21,74%¦ η Πειραιώς έκλεισε στο   ες δύο εβδομάδες. 26¦53%¦ η Ευτοδαπκ υποχώρησε καστο χ_  _ · ω" ΤοΔΝΤ υποστηρίζειότιηοικονομική τά 19,05% και η Εθνική σημείωσε αεπιβράδυνσης της Κίνας και η από- πώλειες23¦08%. Σελ. Ι Ι. 24
Μοοαγ°8: σωστο ροείτίνο Εκηογές στις 27/8 Κοινη απάντηση της ΕΕ
η παραίτηση Αη. Τσίπρα ζητησε ο Π. Λαφαζάνης στο μεταναστευτικά
Οι εκηογές ανοίγουν τον δρόμο για Οχι Αη. Τσίπρα σε συνάντηση με τον Ζήτησαν Ανγκεηα Μέρκεη - Φρ. σπάντ
ισχυρότερη κυβέρνηση τονΖει τα. 3 πρόεδρο της «Ααίκός Ενότητας» τα. ο με κοινη ανακοίνωση τους τα ε
Ο'ΚΟΝΟΜ|Α
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
:Μεα-›,Μω Πχ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τι σημαίνει το σε"
ιη για τις εηηηνικές
τράπεζες
Ομοηονιακό 4,4 δισ.
μετατρέπονται σε μετοχές
σε τιμές ΑΜΚ τα 7
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Διαξιφισμοί
ΔΕΗ-ΡΑΕ τα
ηηξιπρόθεσμα
«Καμία αναστοηη
ενεργειών» επισημαίνει σε
ανακοίνωση της η ΔΕΗ ω ο
Αύξηση
μεριδίου από
ΑΒ Βοσιηόπουηος
Ανέπτυξε και το δίκτυό
της στο πρώτο
εξάμηνο τα ο
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Κίνδυνος
για την παγκόσμια
οικονομία
Κίνα και αναδυόμενες
«ψαίιιδΖουν»
τις προοπτικές της με το
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΟ-2Ί