Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Μαύρη ΔευτέραRecognized text:
Μαιο | Ι Ε Ι Ι  αννννιιιιΘι/ι5ιααι'
|(Δ0ΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(ΟΝ0ΜΙ'(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2ΟΙ5 - ΕΤΟΣ στα· ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20096 - ΤΙΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
ΦοβΖει η αβεβαιότητα
«ΚρΠΨγῇ» |
αγων1ας αιτο
ειτιχειρησεις
και επιμελητήριο
Ο Ζητούν κυβέρνηση ρε συρρετοχη ολων
των κορρατων που θέλουν το ευρώ
Ο Αιταιτοιίν σταθερότητα, προκειμενου
να αρθούν τα αδιέξοδα στην οικονομια
Μήνυμα Προς όλατα Πολιτικα κόμματα Που έχουν
στρατευθεί υπέρ του ευρώ αΠευθιίνουν οι εκΠρὁσωΠοι του επιχειρηματικού κόσμου, ζητώντας τη
συγκρότηση ισχυρής κυβέρνησης > σελ. 6
Ξειτἑρασαν τα 2 δισ.
«Πόλεμος»
ΔΕΗ και ΡΑΕ για
τους αττλήρωτους
λογαριασμούς
Ο ΗΔΕΗ απο να απαγορευθεί η αλλαγη
παρόχου εφοσον υπαρχουν χρέη
Σφοδρή εΠίθεοΠστη ΡΑΕ εξαΠἑλυσε ηΔΕΗ, Προ
κειμένου να αναθεωρήσει τη σταση της όσον αφορα τους ανεξόφλητους λογαριασμούς > σελ. 7
8ττε58 τε8τ5
Χαμηλωνει ο στίχος
των ατταιτησεων
για τις τραττεΖες
Ο Με το ηιιιο σεναριο θα διενερ γηθουν
οι έλεγχοι της ΕΚΤ στις τραιιεᾶς
ΑΠοφευγουν τα χειρότερα οι ελληνικές τράπεζες.
Η ΕΚΤ θα αποφύγει ακραία σενάρια στα επεσε
κατα Που ήδη ξεκίνησαν > σελ. 3
Μ00ΡΙΠΙ|(Η Η "ΠΕΠΗ "ΕΜΠ" ΓΙΑ ΤΗ" οΡΙΣτΙκκ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩ" ΕΚΛΟΓΩΝ
Σε θέση «μαχη5» τα επιτελείο των κομματων
Πυρετο5 διαβουλεύσεων για τι5 λίστε8 των υτιοιμτιφίων
Στην Κουρωνδούρω Μαθοον οσων σωστών παραμένουν στο οσον τις σχετικές λίστες. Στη Συγ- ενώ ενδιαφερον υπαρχει για τις
ναορισηκοτιοιήσουντον κατάλογο κόμμα προκειμενου να καταρτί- γροὐτατραγματαείνω ιτι0εύκολα. εξελίξειςοτοΠΑΣΟΚ> σελ. 19
«Αρμαγεδδών» για τις μετοχές του δείκτη ΡΤ5Ε κατσε θεο
Μου ρτι Δευτέρα
Απώλειες Ζ Ο,54% στο Χρηματιστηριο
Η πορεία του Γενικου Δείκτη
αιιό τις 26/6/2015
Η ΜΜΜ ΜΕΛΑ. Με αρ
  Με  και  
“Μ η “Μ ο ·ἐΞἔ;ἴ %ωΜΜι·Μυ
540 . . . - . - . - . . .Αν Δ. “ . . . ' τ ·
2656 3ο 4 5 ο ι το τι  το τι 2ἑ/8 _ ΝΒΑ
“Μ στις αγορές
Μεγαλες αιιωλειες σε Ευρωτιη, Ασια και ΗΠΑ
Μ Μ ωχ Μ 
Κινεζικος τος Πληττει “η η Με
τις διεθνεις αγορες
Ο Ως ο χειρότερος μηνας του 2015 ριιορει να χαρακτηρισθεί
ο Αυγουστος για τα μεγαλύτερα χρηματιστηρια του κοσρου Μ Μ ω ω
Μνήμες απο τη Μαη Βτοτηετ8 εΠανεφερε η χθεσινή ημέρα για την Παγκόσμια οικονομία. Τα χρηματιστήρια αρχικα της Ασίας και εν συνεχεία της Ευρώ
Π.ης καιτωνΗΠΑκατέγραψαν δραματι
κές απώλειες στον ρυθμους ανησυχίας
Που έχει εκδηλωθεί για στν Πορεία της Με
κινεζικής οικονομίας > σελ. 5
%ΜΜΜυ Ι
Στα χαμηλότερα επίπεδα Με ὁετίαε
«αυτό» οταν τιμη
του ιιετρελαιου
ο Μεγάλες αιιαἩεες πανω πιο 5% για τις τιμές
του Ματ και του αμερικανικού αογοιί που
επέστρεψαν στα επιπεδα του 2009 > σελ. 5
Αναταραξει5 και στα νομίσματα
Αλμα του ευρω
Πανω ατιο το ι¦ιο οολ
Ο Το ενιαιο ΜΜΜ ενισχύεται, καθώς αιώνονται οι πιθανότητες για αμεση αύξηση των
ειτιτοκιίυν απο τη Ρετ! › σελ. 5