Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εγκαταλείπουν το "καράβι" του ΣΥΡΙΖΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΕϋλΕΎ«)ΕΤΝ1ΣΪ
ιιΛΜιωΜμμτ¦ 'ΜΝ ι Τ
.Ἡ 4 Δ: «ι
έ ΠΡΟ
ΕἩυνυυΝΑῳυΓΜ
ΤΙΜ. ΠΑΟΚ. ΑΤΡ0Μ|ΤΤ0
ΡΕΣΤΑ ΣΤΑ ΤΗΝ
κΡιΣΗ ΣΤΟΝ ΟΜ|/ΧΟ
'ο `:
 9399 για   
οκ” _ ιὁ_-Μ
Τοτιιει>ηιιΜτττ για αιωνια γ
ηιιι›0ιιτηιιι  “Ν Λ
Τρίτη 25 Αυγουστου ΖΟΤ 5 - Αριθμός φυλλου Τ.682 - Τιμή Τ,ΒΟ € - νυνννν.ο-τγμο5.£οητ
Β0ΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΤ ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΕΥΤ0ΥΝ ΜΕ ΚΑΤΑΤΤΕΛ|ΕΣ Τ|Λ το ΜΝΗΜ0Ν|0 ΤΣ||ΤΡΛ
ΕγκαταΠείηουν
το «καραβι» του ΣΥΡΙΖἔ
ΕΚΤΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
0, υηό στρότευση, γραμματέας
Τ. Κορωνόκης η0υ κατηγόρησε το
Μαξίμου για υη0βαθμιση του κόμματος
ΑΠΟΧΩΡ0ΥΝ 0| ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ηρώ Διώτη, Κ_ Δερμιτζόκης και
ακολουθουν οι υηουργοί Θοδωρής
Δρίτσας και Τασία Χριστοδουλ0ηουλ0υ
ΜΑ|ΝΕΤΑ|
Ο ΕΜΦΥΛ|0Σ
ΣΤΗΝ ΑΡ|ΣΤΕΡΑ. 
με τη «Λαϊκή Ενότητα» γ `“
του Λαφαζανη
να αναμένει την
Προσχώρηση
της Ζωής
Κωνσταντ0ηουλ0υ
Α|'||Σ'|ἘΥΤ|·|
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΒΟΥΤΣ|·|
ΔΕΝθΑ  λ
Σ'|'|·|Ρ| ΥΜΕ
Μ0Ν|0
Ε|ΜΑΣΤΕ
|·|Σ|·|
ο  ΜΜΜ τρωω
σε Ι θέσεων ο
 υπουργειο καιΠε ιΦέΕ:εςνἑργσ
ΜΜΜωυΜ&ΜΨ
Ν·ω_ω“ Με·“ω~
“.~.__ ¦ --.ω“-Μ Ω κ
ωω“Μ_ “** _”Μ·' ' ι
Μη".η κ·-ω_Μ “ω-ωω ρ 4
ΠΡΟΣ/ΤΗψΕ|Σ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ
ΥΠΟΥΡ|_Ε|Α, ΟΤΑ
Και αιτήσεις-εξηρές έως το τέλος
Ϊ! σε
ΣΕΛΤΔΑ
Αυγουστου για 289 εηοχικ0υς
υηαλλήλους σε δήμους, ωδεία
και εφορείες αρχαι0τήτων
ηρόσφυγες
εισήῆθαν στη Λέσβο
τον Αυγουστο
3.000
κοΡ το,5%
Στι-ιΝ ΑΘΗΝΑ
ιωΤΤΝΣΤΡλΤ|λ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ Ν.Δ. Τ|Λ Ν|ΤίΗ ΣΤ|Σ ΕΚΔΟΤΕΣ ιο
.ΤΟΟ ί :ΣΕΠ
ΒΙΕΤ Τ Νὰ
φαινομένου «ΜΜΜ Βτοτηοτε» Τ
και αναζωπύρωση της κρίσης Τ
στην παγκοσμια οικονομία Τ
ΜΕΓῳ 0 τ ¦
Σω! για το οι
ΜΜΜ οι αναῆυτές και ηαγωμα 
των επενδύσεων Τ
ΝΟΕ) 4Γί“Τ ΣΤΕΓ)
 στις αγορές.Ω
ΤΕΠΟ ΕΤ είδη ι7
:Ω ΔΔ°ΖΟ
Ο' ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΕΣ ΤΟΥ |5|5 ΑΝΑΤ|ΝΑΞΑΝ ΤΟΝ ιΣτ0Ρικ0 ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΜΥΡΑΣ 
(ΜΟΟΝ για εηαναῆηιμη του Ί
2015 αναμένουν για την  ]
“ ΠΠ.ἐζΤΡὲΪιΓ
 μἔ*την Εστιάδα
ΜΠΟΜΠ [ΠΠΚ
και σήματα με αγίους
στις στ0ῆές αξιωματικών
Ϊ;ΐ'ΤΠΤ©ΞΞ Ο ΣΕω Δ..! ο
ΤΕΤιἴιΠϊΤΞιΠΤιΏΜ[Σἔ@ΞΠΜ.!λ.ΕἴΤΤἶἶ.©ΠΤΤΜΜΗἔ@Ξ Ἡ ΠΣ
5ηΡλΣιΝ0Σ» τιΜ0Ρ0
.ΔΩΣ με

Τελευταία νέα από την εφημερίδα