Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πατροκοσμάς για λαθρομετανάστες: "Θα υποφέρετε από το το ρέμπελο"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΝ.ε|οτα·8τ
ΘΕΡΗ Ω ΡΑ
35οΕΤΟΣ Ο ΑΡ.ΦΥΜΟΥ(ΊΜΙ) 3781 ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΤΙΜΗ 0.70 ΕΥΡΩ
ΜιοΜιιΜΜ    ““ Μαι Μποϊκοταζ
ΜΑΓΟΡΩΜ ο ώ μ Γερμανικων 
προϊοντων ι με:
ΤσαμεΜωδια έ· Ι τώρα! θ  __“, Δ·
διαμαιμααΜτωτ|
ΜΜωΜ .. _  _   χ 
 Μι2-ι3 _Δ |  ί ρ ·_  _“  τά
ΜΒΜΜΒΜΜΜΥΜΜΜ0ΜΜΜΝΜΜ0Π ΜΜΜ
Τα λιμανι της Μυτιλήνης
|| έχει μετατραπεί
σε “εμπόλεμη ζώνη"
με μαχαιρὡματα και
κραυγές για "τζιχαιπ“
"Θα ιδήτε και τακτικό στρατό [Τούρκοι;]"