Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα νέα όρια ηλικίας για 600.000 δημοσίους υπαλλήλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο||ΐ7"ι'ῆ'ϋἔ||Β'7'ἑ'ἰ'ΤΒ|| ||| |||'
Σω... Μη '  “
9.79 Ο ΜΠΟΑΤ
ΣΤΟ ΠΕΚ|ΝΟ
ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑ| ΤΑ ΕΠ·| ΕΡΤΑΣ|ΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΑ|ΣΤ|ΚΟ ΝΟΜΟ
Τα νέα όρια ηΠιι(ία5
υ5 υΠαΠΠήΠου5
ΟΣΟ' ΥΠΑΛΛΗΛΟ|
συμΠληρωσαν το χρόνο
ασφαλισης Που αΠαιτείται
μετό τις Τ9 Αυγούστου
θα εΠιβαρυνθούν
με αύξηση ορίων
συνταξιοδότησης.
ΠΟ|Ο| ΠΑΝΕ ΣΤΑ Ο? κΑι ΠΟ|Ο|
ΒΓΑ|ΠΟΥΝ ΑΠΟ 55 ΕΠΣ 82
Ο' Ε|'||Σ|·|ΜΟ| ΠιΝΑκιΞΣ
ΜΕ |'|ΑΡΑΔΕ||'ΜΑΤΑ
Με έτος θεμελίωσης
και τα χρόνια της
Προσαύξησης.
Τι ισχύει για μητέρες
με ανήλικα Παιδια.
Ο' ΔΥΟ Α|ΑΟΕΣ|ΜΕΣ ΕΠ|ΑΟΤΕΣ
Γ|Α ΤΟΥΣ ΕΚΠΑ|ΔΕΥΤ|ΚΟΥΣ
κΑι Ο' Ν ΕΕΣ
ΡΥΟ Μ |ΣΕ|Σ
ΠΑ ιιΡιιιιπικοιι
ΠΑ' ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΩΜΑΤΑ"
ΑΣΦΑΑΕ|ΑΣ ΠΑ
ΣΥΠΤΑΞ|ΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΠΑ' ΑΠΟΣΤΡΑΤΕ|Α
Πωδἰ Πανε στα 67
και Ποιοι θα Μουν
αηό τα 55 θα τα 62
Σεξ, ναρκωτικό
χωρίς...
ροκ εντ ροΠ
στη Μύκονο
 ο τι
ΠΑΡΑΜΕΝΕ| Ο ΕΝΦ|Α ΩΣ ΕΧΕ' ΠΑ ΦΕΤΟΣ. ΥΠΟΣΧΕΣΕ|Σ ΠΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2ΟΤΒ 
ΕΠ|ΣΤΡΟΦ|·|
¦ ΠιΣΛΕκ 
| ...ιη Ξ
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ κΑι
|·| ΑΑΑΖΟΝΕ|Α
ΤΟΥ ΤΣ|Γ|ΡΑ ΕΧΟΥΝ
|·|ΜΕΡΟΜ|·|Ν|Α
Α|·|Ξ|·|Σ 
ΕμφασΠ του Προέδρου της Ν.Δ.
σε οικονομία, μεταναστευτικό,
Περιοδείες σε όλη την Ελλαδα
ἐἑμ"“° Ο
ψΑΧΝΟΥΝ ΠΑ' ΔΕΝ
ΒΡιΣκσγΝ ΣΤ ΟΝ ΣΥΡ|ΖΑ
ΑΝΤικΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
ΤΩΝ λΑΦΑΖΑΝικΩΝ
Συνεχίζεται ο εμφύλιος με νέα εΠίθεσΠ
ΒαρουφόκΠ σε ΤσίΠρα «Που έΠεσε θύμα
των συμβούλων του και Παραδόθηκε
στην τρόικα»
_ ΔΕΠ.. ΕΟΠΕ] _
:Ϊ Ζ. ι και] ορατό; ' . -7
Το ιμητοΠωΠείο στο Νέο
Ψυχικό Που έφερε κοντό
Ααφαζόνη-ΑῆαΒόνο
¦   ἐμέ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα