Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Κάλπες αβεβαιότητας... για κυβέρνηση εμπιστοσύνης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μια μι ντι/ιη 1
κιυλοκιιιγνυιι η
τιρΟοφιγηι
. ΒΗΜΑ .
. ΑΝΑΓΝΩΣΗ η
Μ Δ. ΜΗ" ί1957·2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ Η. Μ Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ωΜ
Μ Β ΑΜ ω
ΜΠΟΜΠ κοιΜηΣεσΣ ΤΗΣ οΕοτοκογ. ΕΜ Μω8
Ανατολη 06.47 - Δαση 20.08
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ|ΟΣ ΜΜπΡΑκΗΣ
Ετοε ιδρυσεω5 1922
κεντρικό γραφεία: ΜΜΜ 80. Μόνα 115 28 | ©ΤΟ ΒΗΜΑ |
Ει05 940 - Αριθ. 16415
(Ο 211 355.7000. Εστω: τονιπιΜ|Μσ Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
ιηιεπιει: πηρα/Μ.ιονιΜσ Οργανισω ΜΜΜ ΑΕ.
ΑΙ σκληρη
Η οικονομία για ακόμη μία φορα στη δίνη τηε Προεκλογικηε σόγκρουσηε
Κόλπα αβεβαιότητα5...
για κυβέρνηση εμτιιστσσὐνη5
· Το ησλωτικό κλίμα ατιό την Πρώτη μέρα υιισνομευει την αναγκαία Πολιτικη συνεννόηση
ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜ. Α15
Μακη για την ηγεμονία στον χώρο Πώε πεἱστηκαν οι Ευρωπαίοι να δώσουν
τηε Κεντροαριστεραε το πρασινο φώε για τη εκλογεε
ΜΜΜὡπειτ ε “ ” κ ““ ““
 Εντυπωσιακη βουτια
στα βασειε για ΑΕΙ-ΤΕ'
Θεαματική θα είναι η πτώση των βάσεων
εισαγωγης σε ΑΕ' και ΤΕΙ και κυρίως σε
~ σχολές και τμήματα υψηλής ζήτησης με βάση
' τα στατιστικα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί
το υπουργείο Παιδείας. Εξαιρούνται οι οικονομικές σχολές όπου η πτώση αναμένεται να
· · #| “._ ( γ · '_
Π . , 5/
· ί" ικ
. :Ρ Κ'Ρ
_ . - _ είναι σχετικό Περιορισμένη· ΣΕΛ|ΜΑ33
Κινούμενη βόμβα οι ΜΜΜ”,  ο Πόσο επικίνδυνα είναι
μεταξὺ νησιών και συνόρων
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α30-31 ΞΕ|ΕΝ(Ε. ΣΕΛ'ΔΞΣ 2-7
τα «καθημερινα» φαρμακο ί
 Μπρικ· 1  η εν.ΜεΜΑκΗὶ_ π.ΜΜΗ:
β Διεκδικεἱ η: . __ Επιχείρηση Μετωπικη 
η: ¦ αυτοδυναμἱα, ¦ Ζ ό ΟΠ0δὁμΠΟΠ$ με ΣΥΡΙΖΑ, 
· _- “ δεν θελει έ. 'η " Τσίπρα ' ιση ____ε ;_
.- μετεκλογικὲ8 έ . Τ με στυλ ε Ζωη Το"
- ._ . _ ι ε ι . μ . εμαΜεσΑΕε
 : η _ συνεργασια 1 :η Ι αντισυμβατικο ΚΟΙ ΓλεΖο κοΜ,ακού_
 Ξ: ›_ ·- γ ` χ  ι Φ Ασατε! Το αφε“ἑ :4.77 ι Σε^|ΔΕΣ^6_7 ι ε. ΣΕωΔεΣΑ10.11 ΣΕΛ|ΔΑΑ8 ντικό τρελαθηκε
και μοιράζει λε@Μα_ Φτἀ·“Σ“εΜ
Δεν πρόκειται για
αστείο. Το Ελληνικό Δημόσιο για
ακόμη μία φορα
ΜΜωΜΜ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
"ΜΜΜΜ