Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 90 ημέρες "φωτιά" μετά τις κάλπες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Π "ΡΜ"
 χ ἑ5νΟοκν ΑΡΛΕΚ| 
ΜΝ!-ῳΜ Δ
.-·-ἶ_ η '_··ι··ὐδ _ "^`
“ Ο Η Ι η ΜΕΕγΠΝΕΣ
¦ ./ “Σω
 _, (ΑΔΑΜ ιΔΕΕΣ&ΛγΣΗΣ
· Το 4 Τ ·: :τα Ι Ξ “ ΠΑΜΕ
``` ' ~
 ΓΜΛ'ΚΟΣ Κ|Ν|·|ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
“ '~ . ί - Ϊ ”ἶΜΕ ΔΗΜΠΦ'ΛΕ|Σ ΠΕΠΤΑ[ΠΝἈ|ΠΕΣ
Μ.ε-ΨραΞ.:αΜ
 >|· ΣΕΑΕΠ. ::·-:: ::τΣεΑ.2|
ΜΜΜ” ΜΜΜ Η: ΤΝῖΜΣλΜ Τα ΜΝΗΜΕΣ Το ΤΕΜ Τα Ποπ
90“ΜΕΡΕΣ
__ω.ω Δ 
 ο· 10 μάχες 
Ψ' θα κρίναα`
εἰ Ταν"Πόῆεμα
τελειωσε· Μἡ8 Νεο ΑΣΦΑΑ|ΣΤικο. ΦοΡοΑοΠκΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΑΓΡΟΤΕΣ.
ΚΕ' ο γΡ·Φο8 'ΙΜ ΑΠοκΡΑΤι κοΠοιΗΣΕ|Σ. ΕΡτΑΑΕιοοΗκΗ οοΣΑ. Δ·ΑχΕιΡιΣΗ
Με ΡΜ στη Βουλη “ κοκκιΝΩΝ ΔΑΝΕιΩΝ ΚΑ| ΑΝΑκΕΦΑΑΑιοΠοιΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
για Καμμένα
Ο' ΒΑΡ'ΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ|Σ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 Η Βελκαυλέακαυ καιω
' υπόλοιποι εκπρόσωποι
 Δ ΗΡ 
 ελεγξ0υν την Π0Ρεισ ΜΗ, Με" ΜΜΜ
8; της οικονομίας. ενώ 
. Η > ερωτηματικό Παραμένει
στο νεο δανειο
ΗΜΑΤΗΠκΗΤΗΣ ΝΕΑΣΔΗΝ0ΚΡΑῖ|ΑΣ _ . _
«ΣΥΝΕ'|Ε|Α.ΠΑθΕΡ0ΤΗΤΑ.ΥΠΕΥθΥΝ0ΤΗΤΑ» '_ ' “ :Ρ : '. “ ·'ῖ Δ Δ Δ
Γ'ΑΣ08ΑΡΗΔ|ΜΥΒΕΡΝΗΣΗ Ἡ · ° ·' $ ·· · · ·
ΠΜ" στο' «ΣΕ»
Τα πε Μια
. Β Ο' ιο· απο"
Η «ΑΠΟΒΑΣΗ›η Η _
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Τ η Τ
.ω ἴ · Ρ
; ' Ο
ΔΣΕΑ.Τω7 κ Ι ω Ο ὰ: Τ `
.- ετ;;
Ο ΣΟ !ΕΡΟΤΗΣΕ|Σ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
-· έ ΠΑ Δ|ΑΓΡΑΦΗ χΡΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΡΑΠΞΕΣΗΑ· ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο Δ. ΑΣΤΟΑοΡΗΣΗ κΑ·
ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡ·ογ ΠΑ
ΤΟΥΣ ΕκΠΑιΔΕγΤ·κογΣ
[ΣΗΜΑτ · “]
ΣΕ ΠΕΜΡΕΜΟΤΗΤΑ
ΑΝΤ·ΣΤΑΟΜιΣΠκΑ
ΝΟΥΣ 531 ΕκΑΤ. ε
Η.. [ΣΕΛιΔΑπ :]
9'ἩΜἩ'Μ' "

Τελευταία νέα από την εφημερίδα