Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Στην κόψη της κάλπηςRecognized text:
ΜΕΛΕΤΗ 'ΓΗΣ ΧΕΔΕΡ τκΙΜπΣοκ
Βιβλιοθή." ίντερνετ
γ «Μπλόκο» στην αύξηση
Ο 'ΙΙ'°λ·'ί· του κατώτατου μισθού
. .  η   - δια χειρός... συζύγου
Ευκλ. Τσακαλώτου
η μοθετετα ~ ο 
ΜηὸοΨ5 8 Π  Τ Η Ν ΚόλαΦος για όσους υπόσχονταν
.¦ ι, η η επαναΦσρα του κατώτατου μιι Δ Β Υ ΣΣ - σθού στα 751 ευρώ. αποτελεί
, ' ' _ · ' επιστημονική μελετη της ΤτΕ
Εκτιμήσεις ότι οδηγεί σε ραγδαία
αύξηση της ανεργίας ΕΛ. 8
ο ο· α πιο· είναι Ματια
Μια αποκαλυπτική σειρα βιβλίων για την οικονομία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20095 - ΕΤΟΣ 680
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 22 - 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 - ΤΙΜΗ 3.5 θ
ίἔἔ7·ΗΜΕΡΗΣιΑ 
:Ε ΚΛΙΜΑ επτοπιι: ποιιιιΣιιε ιι χοι>ιι οΔιιτΕιτιιι εε προίκα: Εκιιοι·£:
Στην κόψη της καλπης
Ανησυχία για τις ετηητὡσεις στην οικονομία Αγωνία για την ετιόμενη ημερα στο Πολιτικό σκηνικό
Μ Απώλειες 6% στον Γενικό Δείκτη
του Χρηματιστηρίου σε δύο ημέρες
κ Οι επιχειρηματίες προειδοποιούν: ^"οΜΜ"Ἡ"Η ΘΕΜΟ
θ Πιο πολύ τρομάζει η ακυβερνησία Σϊα Χρόνια
Ολοι εναντίον όλων: Σφοδρή σύγκ- Ο” '
Μ ρουση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης ϊΠς ΠΧΡΠς
, . επεστρεψε
έ Γ'ρωτοΦανης αντιπαραθεση Ζ. |(ων- .
Υ σταντοπούλου - Γ|ρ. Παυλόπουλου Π Ελλαδα
«Αγνωστος Χ» στον δρόμο προς .
Μ τις εκλογές η «Λαϊκή Ενότητα»  ΞΞἔἔΞἔηΚ"
αν Ηχηρό μηνύματα στέλνουν οι δα-  
νειστές: Εφαρμογή του Μνημονίου 'Β  
ανεξαρτήτως εκλογών ΜΜΜ-Μ 41 Μ
τ . Δείκτης
|||||||||||||||'||||||||||||||||||||| Μ
 ΝΕΑ πιιΑτΡοπιι Για ΠΑΜΕ: ΣνκτΛΞιονχον: Απο το πιο Μ  
ΜωΜωΜωΜωη Μ
Μ" ί ω ί 360 ώ 
Δ  Κατ απο τα ευρ ·“ Με
›Χαθηκαν 23 χρόνια σε ότι σωρό
“ΜΜΜ και η βασική σύνταξη 
ΜκΜΜὴ' δοχες των Ελλήνων γύρισαν 12 χρο
νια πίσω και οι τιμες των κατοικιών
"η Μαρκ μείωσης της Μ" σύνταξης το 2016 Μ εΠί“εδα του 2002 ›^λλ0ς
(αναλογα με τη μεταβολή ΑΕΠ και Δτκ το 2015) ενας χρόνος θα χαθεί. λόγω των
σαρκα' σοπτι·ο|8 Μ 10 - 11
η “ν Ν η
ΕΑΡΥΞ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ › ~ '
. ΑΕΠ | Δ'ΓΚ ΑΕΠ | ΔΤΚ ΑΕΠ ΔΗ αΠΕῇΕγΘΕρΩΞΗ
Φορολογικη 2.396 2% 1.596 και Μ 2.596 ν
· τι.. ακα" τι.. Μπι Εξι αγαϊ90Πες
«καταιγιδα» “η Μ· “η “η .
τ τ - . Ϊ· 2· στην (Ι Ο Ο
αμεσως μετα ο . ` γ Ρ .
.  . _ . . _ για αναδιανομη
τις εκλογες . - -. - ·. .
% | θα" % | ε“°ω % | Μ τΖι ρου 23 δισ.
›Τουλαχιστον 8 δισ. ευρώ Φόροι ω ι, Μ Μ ω Μ
μέχρι το τελος του ετους ›Νεο -_-β Ε ›Πώληση γαλακτος με διαρκεια ζωαι:ιαα:αΞταα «Ξεχ“σ“ἑνη» διάταξη  2010 το Ναύτης “Με Μαρκ τι:αιτ.τατ:η:α
αγρότες. καταργούνται απαλλαγες οδηγει σε νεες μειωσεις της βίλα· θε' Μο τη μεταβολή τοϋ ΑΕΠ Κω του περίπτερα ›Μετοχοι στα Φαρμα
και εξαιρέσεις πα. ο κής-εγγυημένης σύνταξης Γενικού Δείκτη Καταναλωτή :η ο κεία και μη Φαρμακοποιοί κι”