Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στρατηγική πόλωσης στις κάλπες - εξπρές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
] ΗΜΕΡΑ Ι
5¦.ι,ιιι>ι.ι ι:ςι·ι7ευΝΙι'ι μια
. « . _ # ._ Λ
Σήμερα τΟ 60 ανο
Οηιν£ ΑΝθΠΥ
ὅ ανο “Μ
ΜΗ!) 
Με τΟ «εΟΝΟΣ τισ κΥι>ιΑκιιΣ» Ϊ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗπρὡτητρῶιεζαΜνΜ
€θΝΟΣ
22 ΑΥΓΟΥΣτΟΥ 20ι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '064
ι.3Ο€
Με 2 ΟνΟ: 3.50€
. ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΕΣ ΕΞΕΐΑΣΕ|Σ
Ο... ΠΟΛΕΜ|κΟΣ ΣΧΕΔ|ΑΣΜΟΣ ΤΩΝ κοΜΜΑτικΩΝ ΕΠ|ΤΕΛΕ|ΩΝ
ΣΤΜ"||'||(||
ηόλωσηε στι5 καληεε - εξηρέ5
ΥΣ"ἔ'ΡΩΣ" ΜΡ) Ο Τσίπρα8 Πονταρει
Με Πολωση8. Αυτο ,
είναι το ζητουμενο (ΠΠ δΠμΟφΙλΙ(1 του,
κατ' αρχήν για τα δυο .. ,
μεγάλα ΜΜΜ Που Ο Μειμαρακη8 στου8
έχουν καταλήξει στι8
βασικέ8 «γραμμέ8»
Με στρατηγική8
Που θα ακολουθήσουν κατά τη διαρκεια Με Προεκλογική8 καμτιανια5,
Ε ζ από μήνε8 ΣΥΡΙΖΑ
Ο Στη δεξαμενή του «οχι»
στοχεύει Ο Λαφαζανη5
ο Ρήξη με το Παλιό
ενώ τα «μικρότερα» Προβάλλει Ο θεΟδωρόκΠ5
σχεδ'ἀζο“ἶϊ" δική ο ΕηιχείρηΟη συσηεί·
Έσω τ“ΙἶἩΚ“ καθ· ρωση5 αιιό τη Φώφη
ΧΟ το μεγιστο οφε- ι
λοε στι8 καλΠε8 - ο Με σημαία αντίσταση5
εξΠρέ8. Μα Το κκε
Ι Ἡ ι ΡΜ· "“ Ψ” 4. 'Η 'Ρ ΠἩὶ“ 'ΣΗ Μ '|ΜὶΙ?ἱΙ'ι¦|| Η Μι 'Ξ '1 Ρ"
Πρεμιέρα σήμερα με
εΠιστροφή Με ΑΕΚ
Τ' ΑΛΛΑΖΞ' ΜΕ το ΜΝΗΜ0Ν|0 .
Ο νεοε ΧαρτΠ5
σε αγορα Και
εΠαγγέλματα
20·2|
Ο Ολυμπιακόε υποδέχεται τον Πανιώνιο και Ο
ΠΑΟ φιλοξενείται αηό τον Παναιτωλικό. Β. τα
τ .τη αν ι ·
; ΜΕιιιιιΣιΕΣ ι