Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Κρυμμένη προφητεία του Αγίου Παϊσίου για το μέλλον μας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
20 '| 5
350 ΕΤοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00380) 3760
Τ|Μ|·| ι ΕΥΡΩ
ΕΝΘΕΤΟ
Γ|Λ ΤΑ ΜΥΣΤ|Μ
ΤΗΣ ΓΕΩΠ0Λ|Τ|Κ|·|Σ!
ῇῇῇῇῇῇ ιἀῇιὴ ,_ῇῇῇχῇ ῇῇ
ι ¦ ι ι ι ή ι ω κι ιζ/ '/
| η ¦;`ι η ι ι 'Πι ΜΧι
7 Ωω' έ Ϊ [_| |_ἶῳῳ ω [_]ῳῳ `χ ι_ι
7Χ ῇ_
ο ) ι ι ιό
|Πσπυροι της οευρρύγχου και... ΜΒ!|
ῦ Φ Πι Η ~~ ι] ΝΠ Μι ισ ιι Για Πι ι Ω ι
η;  η Ι / Ί /¦ Ἡ Δ | Η!! έ
ι ω Ε _ῳΚ ι ωχ οι; / η ι Χ:/ῳ ι ι ι ι
σ ῇ ῇὴ ι ¦ , , ι ὴἀ ῇ ῇ¦ ο ο |# ῇ¦ῇ ιὴιἀ άι ὴἀ ῇ ῇϋι μὴ /σ
 ·7 ὰ ι ι Η ι χι Δ ι ι ι ι νὰ
ῆ(-Μ)Μι:ιΙ Ρ 7: ζὶι)`Ἡ“ Ξ ΠΙ(//ἑ`“ ι:ι `
ἑ;7 Ἐἑ/ ῳῳ μι @[ἐ;| μι ω Κξ;/ ω ι;ῳι;ῷ ω μι ι4ῳῳ
"ΜΕΝ"
ΠΡΟΦΗΤΕ|Λ
ῇέ ιῇΙ:«, χ
Η ιι ι 
μιῳι;1 Χ
ΤΟΥ ΜΟΥ ΠΑΝΟΥ
Μ ιο ΝΕΜΟ" Μ
Βρίσκεται σε ιστορική Μονή του Αγίου Όρους