Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εῆῆη Με εστω/389 οσο ..
ΕΝΤΕΛΩΣ
ΔΩΡΕΑΝ ι :ο
σε μεγοῆυ[ερε5 Ο “
- έΒ· )
 //¦ΟρΟ||<ή μος βΙβλ·|όὅήΪΚΜ
'ΔΡΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΑΛΑΖΕ| Ρ|Ζ||(Α Ο ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΟ ΠΟΑ|Τ|ΚΟ ΣΚΗΝ|ΚΟ ΜΕΤΑ ΠΟ
ΤΗ Δ|ΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡ|ΖΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ψΗΦΟΔΕΑΤ|Α
Η Πίστη
του ΜΜΜ
Δημιουργεί τὡρο το δικο του κουυο κο'
τοποθετεί υΠοψῇφ|ου5 Πῆὴοω5 εῆεγχομενου5
«Ακοοίου ρίσκου» ενέργε|ο την ὡοο Που το
ΠοοΒῆομοτο Πνίγουν οῆου5 του5 Ποῆἰτε5 Σ...
ΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΡΟΣΦΥΤΗ ΣΤ|Σ ΚΑΛΗΕΣ
ΠΥΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤ
"ΜεκΜν·κπ ί η
Φωτονική Ε ν
σε 8 ΜΜΜ 
του ΣσΒΒστοκὐρ·σκοσ
22.08.2015 ο· Αρ.ΦγΛΛογ742
Τη ἴ. 
ΛΑΙΜΟ. υ ·
Με ΜΜΜ σοκ  ο ΜΜΜ
το αφτι!" ·  ΜΜΜ  Ἡ 
του Μειωσα" * η ° με ΜΜΜ 
κοι υοζί
'| Β|ΒΛ'0
Πατρὶωφ0ρσ,μὲωσε7μηνεε,
 οι 'ΜΜΜ καλούνται στι8 κηλ
πε8, ΚΠθὡ$ η ψηφιση του τρίτου
' μνημ0νἱου ΜΜΜ αναφοΈ
Εεε στο πολιτικο σκηντκὐ και δι
έσωσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Άγνωστη
η ημερομηνία των εκλογών
7. - ἀ·:.
( ν. -“ὁΕ'γ."Ἡ`¦° Ι_:
Λ·ι·σωχυσίσ Ν   Η · 
ε" ου σνστου . Τ 7
ΜΜΜ." “ω ΜΒ" Δἑ;ω:Με Δ·στρ·πσ
' ° · τη σταση ϊΠ8 παρα
  ολλἑεσντιδρἀσεΒ 
ΣΕΛ. ΣΕΛ.
Ξ πω., Μένω.
Ξἑ Μἱσ¦Ό¦η ποιο
Ξ ¦ ΣΕΛ. 4-9. 20-22. 46-47
πιο: το...
|ἶτΝΞ|·ΝοΣΜ
Τίτλο· τέλου5 Ο
σε4ΟΟ
ΒιΒλ·οΠωλεἱσ
Δισκοηἑ5
στην... εξοχη
Με Αθἡνσ5
ΣΕΛ. ._
Καλη κσρ6·ὁ
με γκρέιπφρουτ
ΣΕΛ. 39
:6. ΣΣ  “ .
 ἐκ Τ] η
Μ "ΜΙ