Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σε εκλογική ομηρείαRecognized text:
'ι@< . . .
“ων-Μ   Σ ΙΑ νννννν.ιιπειςι8ιιι.ηι·
|(Α(!ΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(ΟΝ0ΜΙ|(Η ΕΦΗΜ[Ρ|ΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2(ΙΙ5 - ΕΤΟΣ (180 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20094 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙ|(Η ΕΓ|(Υ|(ΛΙ0Σ
Πιο αυστηροί οι όροι για
την υπαγωγή οφειλετών
στον «νόμο Κατσέλη»
Επισπεύδονται οι διαδικασίες μισης ή διαγραφής χρεών για χιεκδίκασης των υποθέσεων ρύθ- λιαδες δανειολήπτες > σελ. 6
ΛΟΓΩ ΠΡοΒΛΗΜΔΤΩΝ ΣΤ0 ΤΔΧΙ5
Ολιγοημερη παράταση
ια τι5 φορολογιι<έ5
δηλώσει5 επιχειρήσεων
Μεχρι τις 28 Αυγούστου θα συμπληρώσουν τις Φορολογικές
μπορούν τα νομικά πρόσωπα να τους δηλώσεις › σελ. 7
το ΣΑΒΒΑΤΟ Ο νεος κυκλος αβεβαιότητας τρομόζει την οικονομία
“ΜΝ Σε εκλογικό ομηρεία
Μεγαλη Πτώση 3,5Ζ% στο Χρηματιστηριο,
ιστορικά χαμηλα για τις τιμές των τραιτεΖών
Βιβλιοθήκη Φ Απώλειες 580/ο-760/ο για _ ,
ίντερνετ τις 4 τράπεζες από την ΜΡ" "Μ“ΜΜΜΜ ΗΜ ΜΜΜ
& τε ° εΠΠναλεΠ0υργ10 του Α.  ό2ό|ό η ροδ η 26/6/2015 20/8/2015
.. η Φ Δεύτερος Χαμηλότερος Μ- . _  Μ  λ 
τζίρος για το 2015, 710- ! “ “Ι  'ή 
μόλις 29,8 εκατ. ευρώ “5_ Μ
Φ ΑπέΧουν οι επενδυτές από σωμα 
τηνελλην1κηαγορα>σελ.3 26ι63ι8 4 5 ό 7 ιο τι 12 1314 17181920|8 Μ ο” ·β
Αλ. Τσίπρας: Εξόντλησα τα όρια της εντολής που πήρα ΜΜ0ΥΜ Στο ΙΚΑ
Ανακαλειται
για τις αλλαγές Ο Κὐ '50( 8ρρἰφθΠ, ΚόλΠ8ς η αΠόΦαση|
σας 20 Σ8Πτεμβρίοη ο για το <<μΠλοκο»
Μια αποκαλυπτική σειρα βιβλίων
το , στις συνταξεις
Ο «Με την ψηφο σας θα αποφανθείτε εαν η συμΦω- _ ” Ο το Ικα θα εκδιδει νέες
νία εγγυάται την εξοδο απο το Μνημόνιο» Μάσα για ως εᾶαν
Ο Π Παυλσιι0υλ · «Να ν από ξει κα ία δια- θε“ελΜ°ε| ᾶΜΜ““
ρ. ος· βη ρ μ Φ Με επιφυλαξη για τις περι
κι νδιίνευση της χώρας εντος της Ευρωζώνης»
Ο Ισχυρη κυβερνηση για να υλοποιηθεί το προ·
γραμμα ζητουν Γιουνκερ και Νταισελμπλουμ
Ισοζυγιο τρεχουσών συναλλαγών Ο Ενιαίο “ΜΜΜΜακύ μέτωπο συνιφ0τεί
¦ ο Π Λαφαζάνης εν όψει των εκλονών
Τουρισμος Ε δ .
και ναυτιλία πονες“ντ· απο
έδωσαν «ανασα» της αντιπολίτευσης
Ο'  Ο Ευ Μείμαραισις: Τυχοδιωκτικη ισνηση απο
Αλ. Τσκιρα η προσφυγή στις κάλπες › σελ. 4-5
πτώσεις που υπαρχουν ερμηνευτικά κενό του νόμου
Την παρέμβαση του Γ. Κοτρωγκαλου και του Π. Χαϊκάλη προκάλεσε η απόφαση του ΙΚΑ να
μπλοκάρει την έκδοση νεων συντάξεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος ανακάλεσε την οδηγία
που είχε δώσει πριν από λίγα
24ωρα. Στο εξής. το ΙΚΑ θα εκδίδει κανονικά τις συντάξεις σε
όσους είχαν θεμελιὡσει δικαίωμα από την 1/1/2015. Ωστόσο.
θα περιμένει τις εγκυκλίους για
να κρίνουν οι αρμόδιες υπηρε· Πλεσνασμα 1 διο. στο ισοζύγιο ως οσες "ερΠὡσε|ς δεν ένα'
τρεχουσών συναλλαγών τον ταινια. «Βο"τ|ά» δ|αρκείας σ"ς ξένες αγορές > °ελ. 2ο «καθαρές», υπάρχει δηλαδή
μειωμένο κατά 251 εκατ. > σελ. 6 κενό στον νόμο › σελ. 7