Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
στο βρε" ο ΠΑΟ
ΠΜ0ν ΒΡνλου
' Μπηκα" 2] ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, Κοθημερινή
Αθλητική Εφημερίδα. Δρ. Φύλλου Ι.559. Μὴ: ΜΒ θ
ΕφυγΠν 3.000 εισιτἡρ1ο
για το ματς μΣ τον Πον1ὡνιο
· Κοντό στο ιστορικό ρεκόρ
Ισ ὁπ1ρκΞἰΠς!
ωΞΝΜΠοΠκῳρΝἐ
|| ||ΡΕΜ|ΕΜ Η'
_ Ι Π' "ΕΕΣ '(|ΝΗΣΕ|Σ...
ΒΣιλβπεὁε·Εε τ _ η ___ 
βΜεΜΜςΜκΙες  '  7
κωπΥέλυσε
ή _  .. 
κΑΜη1ΑΣρ@“ 
 ζ:   Ἡ" Β!
  · ' έ Ω .~ "8 ΣΤΗΝ ΕΛΠΕ
Δ Π η  Ν Δαν£ικὁς για έναν Χρόνο
. _ Β" ί Χ
πουλέν του ΜΜΟ Σίλβα 'ΜΜΜ ΜΜΜ. "το ΜΜΜ ὁημωυργοὐν ΝΤΑ κοΣΤΑκ βοΥΔΙΔο ο ΜΒΜ" η" ΜΜΜ
Ιη ΒεΒωὐτηω γω κή" ακόμη κπλὐτερο Μην κωνοὐργΜ σεζόν | Ρ0Μ"Ε"° [Μ Μ|πΕΜἰ
 ΣΥπΜ,κοΥπΕΣκΜ
Π ΣΦΜΡΒ"ΒΥΜΣ ·
· · ·
Παρουσἱα του Βαγγέλη Μαρινἀκη και ιης διοίκησης 9 έ
κελἑσιηκ£ Χθες ο καθιερωμἑν0ς γ Η ᾶβνα μἑΧρ1...
αγιαημὁς σης εγκατασώσΠς · . Ξ || · η γ π πνιΥμοῦ, ωςΜηεἰ£ἰΒπ,
τοϋ ΡΕἩη · ` 7 ' ο ρυθμός στην επἰθ£ση
η;» γ, η 4  και το Ρ835ἱΠΞ ΞΒΜΕ
“  · Πιο Ψηλὁς. πιο
ΜΑΝ ΜΜΜΗτοΣ-ωεΝεΡΜΜχπε ἐδΕΝῖΖοΣ κι" ΜΒΑ δυνατὸς. πω επικίνδυνος