Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 402 'τιΑΡΑΣκεγΗ 21/08/2015 |Τ|ΜΗ:1.30€ _ _ ε
¦ ,¦, Αμ <
η! ω Η `
' 7¦>_ .¦ ·
·.ὑ 6
¦ ¦~ 
~ ·- ποσο Σὲ .
.ο =  Ι   γ¦  μ 7 (Ξ'  “τ τη
"ΟΜΑΔΑ-ω  7.  
.1 . '5ν7¦' " ὅ;  . Ν Ἀ ..7 7 _ μ ἄ 
 · κΑ·_ΛΑοΣ @ε _
” ΣΥΓκΛοΝ|ΣΑΝ Ξε«··
εκΠῆηκτικὸ γκοῆ¦
 Δ ` ο· - Ρ ι¦ , ¦  ΣΤΗΝ=¦ϊογΜπΑ'
ν!) Ι οῆῆο εησθε... θῆςση! - ω μ
Γυοῆιζε το μοΕ¦
 ε¦Μτου ΜΜΟ, Που Πέτυχε
4 έ. ὶ¦ ί η
η. Β γ.
.¦: _> |
μ .γ - έ χ
Ν υ 4
Ρο Η .μ
 κ “ ε
ΜΒΝΕ* ωΜ@ΜΜ Η
ΜΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Η ΒΗΜΑ
Η ΜΥ ΜΑΜ
  8 ΓΚΟΛ.
Η ι ΑΠΣ" “
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΘΟΣ, ΦΟΒ
·# γ· Ρ Ονειρεμένο ντεμΠουτο
ΣκΟΡ”Ισε Ροντρίγκες με Μαΐ
εῆηἰὁες
; Ο·· ··
έ" ·δ£φόῆ Ι
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
«ΣΠ|Τ|» ΤΟΥ
ῆ;Νῆ;ἑ
9] Β ι, Θ Μι:
Ο ΒΞὶσιῆ€ιὸὁης
στο οσΠρὸμουρο Ξ
γΠΕτΡΑψε
° ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΠΑ|ΡΝΕ| ΑΔΕ|Α
ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΕΕΑ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 
έ· ΚΟΜΠΛΕ Η ΟΜΑΔΑ, ΦΕΥ|'Ε| ΠΑ ΜΥΤ|ΑΗΝΗ
ο Πρόεδρος
ΣεΛ_3-8
κι” ΠΗΓΕ Χ“°°
ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ!
·ά ”Μ
ὶ ΑΜΒ;»
ΠΑ ΤΟ 'ΡΟΜ|ΗΟ ΜΡΜΜ0
"ΡΜ "Η" Α"ΟΟΑΣΗ ῖ"Σ 'ΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα