Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα διλήμματα στον δρόμο για τις κάλπες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Π ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΑντονεΤον 2οι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιοί53
ι.3οε
Ννννν.θτΗηοε.9Ρ
ΧΡΗΜΑΕΠ0Ρ
 πικάπ
ῆ,=Σιειιιιι.
?τ |ΤΜ|| Η'
Ϊ |Σ"|Ν||
»τε-ιο
Μπλόκο ΑΠΟ ΤΑ Σκοπια
Ο εφιάλΤη5
Των νησιών
«μετανασΤεάει»
στα σύνορα
Ασφυκτικέ5 συνθηκε5 στα βόρειο
σύνορα ΤΠ5 χώραε προκαλεί το
μπλόκο των Σκοπίων. »22-23
ΓίΟΥΡΟΠΑ ΑΤΗ(
Ο ΠΑΟΚ στομ5
ομίλοιι5. περνά
και ο ΠΑΟ
Ο Δικέφαλοε 5·Ο την Μπράντ·
μπι. οι «ηράσινοι» Ο-Ο με την
Καμπάλα και ο ΑΤρόμητοε έχασε
ΤΟ από Τη Φενέρ. ΜΒ. Μ. Τ9
-χη. Μέτωπο ετοιμάζει η Αριστερή Πλατφόρμα.
 Μπελ):
Ζητώ καθαρΠ
εντολή για
ισΧι1ρη
κυβέρνηση
Ο ελληνικόε λαόε να αποφασίσει
ποιοε και πώε μπορεί να οδηγήσει
Την Ελλάδα μπροστά
Ο ΣΧΕΔ|ΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΣ|ΠΡΑ ΠΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡ'Ο
ΤΑ Δ|Λ||ΜΜΑΤΑ
στον δρόμο για Τι5 κάλπεε
.Γ · ,' ' ε .
?έ : η _ : ι ,·7
1 7 .7- 7 Τ _ : ' >
ι `Κ > γ κ
. : ·' ι : - · Δ ή. .
. · “τη . 2 . ο
: ν' ι :
: ι τ ~ ζ ; Ι· ..
.τι Ο Ο
   '  Ξ
7  έ '
; .Ε Ε (ί' Μ Π
Β. ΜεῖΜΑρΑκΗΣ¦ «θο εξαντλήσω Πε  ΣΤ. οεοΔαΡΑκΗε= Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ= Φ. ΓΕΝΝΗΜΑῖΑ=
δυνοΤόΤΠΤέ5 μου ώστε οι εκλογέ$ Ξ «Τραγική επιλογη «Μοναδική «Ο πρωθμηομργόε
νο είνοι η Τελευταίο λύση και όχι για ΤΠ χώρα δύναμη αντίσταση5 επιλέγει την
η πρώτη. που θέλει ο κ. Τσίπραε» οι εκλογέ5» το ΚΚΕ» οΠόδροσΠ»
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
Μέτωπο από τον
Μίκη Θεοδωράκη
Χτίζει η Πλατφόρμα
ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ «χαρτιά» οι ηγὲτε5 όλων των κομμάτων ειοιμάζονται να μπουν στην προεκλογική μά
Ο Π. Λαφαζάνηε χθε5
στη Βουλη
πριν από τη
 σύσκεψη
με στελέχη
τηε Αριστερη8 Πλατφόρμοε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΑ Τ|Ε ΠΡΟΩΡΕΕ ΕΚΛΟΓΕΣ »3-9