Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Χρεοκοπία Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ ` . η” .Δ επ..
ε -- / > Χ Η... ...; τζ...'.:.“..'.5. ; ζ
.. ν Ρ κι' ,..π_ Ο. ¦ ¦ .- .1,
~ ~ Μ· ) Αν μπι  .
“ ~ >_ _ ι `·'·;.ι ~ἔ¦ι7.'.υ .'...:¦
Ξ. ϊ ἀεέ .κά εε. ἔ- ὰ ὰε` , Δ.. ῇ η.
ι . Η ·Χι Γ
. ¦- ' Β
/ Ι ` χ; `
. Ι γ Η.. _. Ο' η' . _ η :Λ 
ι ο “· · ' ζ ' < ° ιν” ·'· Τ
0 . "Δ< Δ / |. . Ϊ Δ ι | σ - _ ζ
Σ Π ι Ο Δ ι η Ι' Π ”ι Ϊ( .Ι 2 .
ι < α #
.',.¦..:, γ. ψ .  . ψ,
ι ϊ ...5. ή. .ι. .ΜΔ-ϊ . ..ζ 1.3! 
ιιΡοΒυιΣΜι τα πιο ΦΜΑ
Παρασκευή Ἡ Αυγουστου ΖΟΤ 5 - Αριθμος φυλλου Τ.679 - Τιμή 1,30 € - νι·Νν·.ο-τγμο5.:οπι
ΔΡΑΠΕΤΕΥΕ| Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ,
., Η Ν.Δ. ΟΑ Ε|ΝΑ| ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ
· η η Ανευθυνος και ψεύτης ι Είναι πολιτική αλητεία.
.έ Τ Χ Ϊ Χ Ϊ Ι Ι κ κ Χ · Ι
Δ ,_ > ν ν ο Τσιπρας. Απετυχε και Ο ν Πρεπει να καταλαβει
ό .ἡ μας κουνάει το δαχτυλο πως δεν είναι δικτατορας
› ΜΕΓΑ ΑΠΟ 208 ΗΜΕΡΕΣ ΑκγΒΕΡΝι-ιΣιΑΣ κΑι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ,
/ ΠΡ0κΑΛΕ| ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΨΗΦ0 Γ|Α ΝΑ... κΥΒΕΡΝΗΣΕ|
ΧΡΕ0|(0ΠΙΑ
ΤΣΙΠΡΑ λ
ΜΕ Λ|Σ|'ΕΣ
ΤΑ ψΗΦοΔε^Τ|Α Δ|ΑΦ0Ρ0Π0|ΗθΗΚΕ
, , κΑι ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖοΣ 
"ρ°ωρες “Μες Στο... ΒΟΥΝΟ 
ως 2" ή 27 ο ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Σεπτεμβρίου, ΦΤ|^χΝΕ| «ΕΑΜ;>' Νιώθει..Ρἄρήφονος,
πώς θα δοθούν ΚΑΛΕ' ΖΩΗ πετυχημέ@ς και
Ο' διερευνητικές κΑ| ΒΑΡογΦ^κΗ παρακάτω με τ"
εντολές ουνείδιτοἩ ήσυχη!
ΠΩΣ ΟΑ Δ|ΑΓΡΑΨΕΤΕ ΕΩΣ ΜΑ' 2.ΟΟΟ€ ΑκΡιΒΟΤΕΡΑ ΤΟ ΜΑ «ΜΑΖΕΨΕ» ΤΗΝ ΕΓκΥκΛ|ο,
ΧΡΕΗ ΕΩΣ 20.000 θ ΠΡΟΣ ΤΑ ιΔιΩΤικΑ ΣΧΟΑΕ|Α ΤΟ ΜΠΑΟκΟ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΑΜΕ|Α, ΕΦ0Ρ|Α ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ... ΠΑΡΑΜΕΝΕ|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα