Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Σε Ποιο μπε θὰ «καθορίσουν» το φοβὸβί Ϊ
Π τ)  ΠΜΜΜΓΜ 'κΜΜΜΜΜΜ
. · _   _ ΜΝΕικΜΜο
. .·.ςι_ ιΒππΜΜΜπτοοωΜ
ι η  Η'  τ· · η. Από "10 Μι ο 210 οιωΜπς Μ
:ε _ ί ·· ._ ' ' - Ε "ώ Μαι ωμηἀΜαῳ Ξε¦χ τω
ό; . “ ·' ` ΜΕ" Η ΪΜΠ|Σ ΠΠ
·ΝΜ εωοιρίε5στο φώτομσΒ Πριν αιό την είσοδο Μονο ομΜ Υ· Π  β ι η “Ι ¦ Πήρομε σχεδόν Δ φορές το λεφῖὑ μος
Η ΜΜΜ
Κο ῦ ω
Προστιοοει νο τον
ί›ΞιΉΠΠΞινΝΠιΗἱΞι
ΠΙΝ ΕΘνιμ·πι:ιυς - ι
ΒΑΖξ| ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΟΝ
ΠΕΡΕ|ΡΔ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
κ των τον Μαιος
ουτε ο Φον περσι!
Το οοὑοερ κίνητρο των ΜΜΜ της
ομόὁος νο μΜόοοον αιότο ΦΜρ :Η 22
ΜΑΜ ΠΔ ται ΣΕΛ0Τ0
ΜΜΜ στον
Η πιο·
·Βι ΗΜ 
ΜψῶΜω=Μ Με
"ΠΜ ΠΠ"
ΤΟΝ "ΠΕΠ"
ΠΠ :ποιοι
ώ“ω“ως
πΡ“τΔ
τι ΜΜΜ",
ΜΠο_..
ο ΜτωρΜς
· Β·ὑ"·ὡ·“
ΜΜΜωωωωω
· Τι βλέπει κοι Με ο 'ων σε οσοι τον Μάρω" ο Πώς ο Δονος 8ο @ΜΜΜ τον εντολή του μεγολομετοχοο
· Πώς Βλέπει ο Αγγελίδης τις οπερῳμοδιοοπες του τεχνικού διειΜ του Μοκ - Γιατί Μι γιο σέντερ φορ τμ Με
· Μις ο ΜΜς εξοιωΜι8εί νο πρέπει τον Μ ο Το μι6έν στον ύμνο καιοει ο Τούνιορ στο πρώτο μας με τον Μιράντα"
. ε ·-·'ὴ£
.αι 7!
ι,7__γ
' ή ι
| Ι” ζ?
_·=-“;  -· .Η
-  2. "τμ κι '  2.1” 3
·Τ·ΜΜι·