Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20 08
Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΣΗΜΕΡΑ Τ|Α Ε'.|ΗΟΡΑ |-ΕΑΟΗΕ
Ο' ΧΟΡΗΤ|ΕΣ
ΦΕΡΝΟΥΝ ΒΑΣ|ΛΕ|ΑΔ
τογΝτοΡ¦ Δ Ψ ΟΛΣΕΝ= Μ 
«το ΜΗΔΕΝ @Ω ΒΞ“Ξ_Μ «ιιΡειιει ΝΑ / “ ὁ ' Ι ο , ρεφ
ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ευΠοΡ^ 'ΤΡΟΣΕΞΟΥΜΕ .Ψ ' " Φ η - Ι ! Μ Χ οῆοκῆηρωθε|ι
κΑι ΒΛΕ|'|0ΥΜΕ...» ιεκευε 7 ΜΝ ΜΠΡοΝτΜπι» Σ π. - η μετσνρσφη
ΥΣκεψιι
Τ.._““ ι .Δ 2·χει στο περιθ·ώρι οἱ  
,ο κόουτς και ο ίδιο ι °_ῖ _
με . ι ι ~
στραυματιστηκε“. ς .
;-κ . Δ ~
· “ζ Έρχεται η=διοίκησηἑἑις ΔΔ ι
ΞρΧές της επόμενης εΒδομόΞα
030 ΣΕ Φ|Λ|ΚΟ ΚΕΡΔ|ΣΕ
Ο Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΝ Κ2Ο ΤΟΥ |'|ΑΟΚ
ΟΣΩΝ Ε|Τ|Ε :ε“ 7 ν "χ ' Β. ΣΕΑ.14 Μ ο
Ο ΚΟΟΥΤΣ · η ῖ- ὰ
ΠΑ ΤΗΝ γ <_ Ι ,σ
ΟΜΑΛΑ .' ί Φ
θα Με. ο Ηρακλής, λέει ο «Παπ» =  χ '¦:..ε3;
Π `” ·ι·ιΕΡοΝΕ¦ “ _ 
«ΕΔΩ Ν|ΩθΩ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΤ"
οι·ιογ ΕτιΑιΞΑ» | Ο 1·0
αῆήθειες Με γκ°ῆ
του ΠροΒατίδη
Οι κρητικοί του είπαν
νο Π°ίξε! Μύθο για δύο Η Δ Ι Π τ. · :Δ τι Α"ΡΟΤ|ΚΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ 0-0
«ΚαταῆαΒαίνω τη δίψα του κόσμου, αφου χ:έἔω κΨ μετό ν" ' ¦ _¦ἶ ” | ' ΚΑ| 12 ῷ|^|κΑ ΣΕ 83 Γί ΕθΝ|κΗ
τα τέσσερα χρόνιο ήταν αοῆὑ δυσκοῆα εν" ο ει Ρ°°Ἑ° στην ι ' _
για όῆους. Δεν αῆῆόζω τη φιῆοσοφία. - °μ°δ°ι °ῆῆ° °"°ντη°ε° ` Αύριο 
Πήρα τους παίκτες που ήθεῆα» «ψυχή κα °ώΗ° γ, κ ) .~ θα Βρίσκεται
στον Ηρακῆη» ¦ .ε στη ΣερΒί° ι . ·
_ _:· .
ΑΜΜΑΝ· ¦ιιΡοτΑΣι-ι σοι-ι Σε ΡοΜΑΝοι“ Ο ΣΕῖ.ἔ:Ξἶί“ερ 
Ο ΟΛΕ ΣΚΟΜ|'|ΟΕ Α|'|Ο ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΖΛΑΤ|Μ|'|ΟΡ · ΜΕΛ|ΣΣΑΣ¦ «ΟΝΕ|ΡΟ Γ|Α ΜΕΝΑ» ·ΣεΛ.ιο-22 
ΟΡΗΝΟΣ ΣΤΗΝ Ο|ΚΟΤΕΝΕ|Α ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΑ| ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ|ΟΤΡΑΦ|ΑΣ= ΚΗΛΕΥΤΗΚΕ ΧΘΕΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ Τ|ΩΡΤΟΣ ΣΕΡ|'|ΕΤΖΗΣ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα