Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ανατροπές σε όλες τις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ΠεηητΠ
20 ΑντονΣτον Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ί0'52
|.30€
 ~ τι Μι ι . τι Η ΜΝ ι. ι= ΜΜΜ
¦: ἔι Η :ι ἱἴΕι·Μ:ι'ὶ Η Τί ΜΜΜ" Ἡ ἶί ΜΞ|·!ίίἴιιί Ἡ ίί ΜΜΜ Η Ϊ! ¦|'ἩΗ¦!!!¦ Τί ί: ;ί?ιιί¦ι!ί[ἶ^ ι, '~ ΗΜ;) ζἔ ` <Μ '. › ~
 #1'.
 .9% !>ῦ;=ἶΎ .ε τ ,. 2 '“ =“· `ι ·” 
 ε _ 7 Ο “ι ' Τ β
 ΑΛΑΛΟΥΜ Α 7
ί? ΚΔ' ΣΤΗ οεΣ:ΜσΝικΗ δεῖ. _ '
:¦..Π.-. αμκ·- · Δ, “
Π Α ϊ έ 7 Π Δ ι
[η ΕΜΗ ι
ι κι· ι ' =ΡΤΒΗΠΜΒἔ¦ηἰ ”πμ
Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓ|ΣΜΟΥ. ΤΑ «ΠΕΝΑΛΤ|» και Ο' ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΝΗΜΕΣ
σε όλεε τι5 συντάξει5
Με νέο σύστημα οι συντάξιμε8
Γ|ΟΥΡΟΠΑ Λ|Γκ | |
ΣΤόχοε Το γκολ αΠοδοΧε8 · Τι αλλαζει στα
για ΠΑΟ. ΠΑοκ κατώτατα όρια και Ποιοι κάνουν
και "Το ΕΩΣ τρόΠοε υπολογισμού των συντάξιμων αποδο
χών, και μάλιστα αναδρομικά. για τα ετη ασφάλισΠ8
μετα το 2010 ισχυει για όσου8 άνοιξαν την Πόρτα εξόδου
αΠό την 1η Ιανουαρίου του 2015. Παράλληλα αυξάνεται
δραστικά το «Πέναλτι» για την Πρόωρη συνταξιοδότηση.
ενώ θα γίνονται μεγαλυτερε8 κρατησει8 οτι8 κυριε5 και
τι8 εΠικουρικέ8 συντάξει8 για υγειονομική Περίθαλψη.
9 Η Αλλαγέ8 και στα κατώτατο όρια. τε. 26·27
Γ. κΑτΡονΓκΔΛοΣ »Ω
έ. ΜΕ' ι
ί ὶ-Ε:||ΡΕΣ
τ =_ ΜΜΜ"
Δίνουν τον Πρώτο του5 αγώνα
με ΚαμΠάλα. ΜηρόντμΠι και
Φενέρ¦ αντίστοιχα. τα. το
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 'ΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΑ
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡ||(ΟΓ|ΩΝ
ΚΟΜΜΑΤΑ νε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Αναψε φωτιέ5
η αποφυλάκιση
των Γεωργισνὡν
Αντιπαράθεση για τα  θέλει να Προλάβει τον Αλ. Τσίσυνθήκε5 αιτοφυλάκιση$ "' αρα. Που σχεδιάζει εκλογέε για
των δυο Γεωργιανὡν. 7  Β ή 20 Σεπτεμβρίου. 3-5
Η~η ίσων τι .τι μια
ΜΜΜ Ξί:ϊΤ“ωι·“'·ἑί.1Σ:ὶ=ί'Τι'ι·~ι'~'ι.`ΠἩ  Λι
_ Ο ”κ Ο ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Ι Ξ Οδηγό5 εΠιβίωση8
* χ στην ειτοΧη των
 > εαρίταΙεοηττοΙ8
Οδηγίε5 για το νέο καθεοτὡ5 Που ισχυει σΤι5 τραΠεζικέ8 συναλλαγέ8. Β