Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Ανοιχτός εκβιασμός των δανειστών για κυβέρνηση ευρείας αποδοχής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'σ ` ενα μνημονιο δρομος
ΕπΔοΜΑΔιΑιΑ ΠοΛιΤικι-ι ι ΣΑτιΡικι-ι |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ'ΚΗ Εοι-ιΜΕΡιΔΑ  ΜΝ...  
ινωω.τοροητΜ.8τ πωπω το Αντονπον Με χ παω 2€ ο. Με  ἐὴἐ-? ο ο
"ΜΑΝΟ το ΕΝΔΕΧ0ΜΕΝ0 ΕΚΛ0|'||(0Υ Α|ΦΝ||ΑΣΜ0Υ Τ|Σ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Ανοιχτός
εκβιασμός
των δανειοτών για καβέρνποπ ευρείας αποδοχής
( απο καλπη σε καλπη Ποπ"
ΕιΝΑιΝΌ
. ΜπΜτε
 ενΜπι2ΜοΞι.
ι - - 3 ΜΕΓωΞ
   ΜΑἰ“~ὶ“°ί
_  ΣΥΡΜΑ» ΝΔ.ΜἶΟΚι
 και ΠοΤΜιο1.. 
' ' μ 2, 3
Ποιοι τις Μ, Μπος για Χίο Ένα... Μό τα Μπαοοιίτι Χάος στα νποια,
ποιοι φοβούνται τοαΒπξε κι όπως _«ποοαπαιτοὐιι·να»· μυρίζω “ότι πανπΜίζ8ι
και γιατί για πωπω· το φθινόπωρο π γειτονια μας π Μαφία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα