Πρωτοσέλιδο Έθνος: Σταυρόλεξο η ημερομηνία των εκλογών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
< Ι9 ΑΥι·οΥΣτοΥ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0'5|
|.30€
Με κΥΝΡιΠ
κΑι ανο: 2.506:
ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΕΣ
Απειλούν με
άλωση την Πόλη
Βίνιεο με κάλεσμα για κατάληψη
τηε κωνσιανΠνοάΠοληε και εηί·
θεση στον «Προδόιη ΕρνΤογάν»
αΠό Το |$|5. 22
"ΤΕΑΜ 'Μ Η
||"λ'|Τ|||'|θ Πλ
ΠΕΡΜΞΜ|λ
ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ
Ο ΑμΠέινΤ Πάλι
σΤα «Πράσινα»
Και εΠίσημα στον ΟλυμΠιακό
οι ΝΤσ κόσια¦ ΣεμΠά. '5. Ισ
Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣ|ΣΕ ΠΑ κΑΛΠΗ ΤΟ Φθ'ΝΟΠΩΡΟ ΚΔ' ΨΑΧΝΕ| ΤΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΣΤΛΥ|'ΜΕΞ0
η ημερομηνία Των εκλογών
Παραμένει το σενάριο για ψήφο
εμΠιστοσάνηε Π Χωρίε Πολλέε
Πιθανάιηιεε η Πρόταση για λειτουργία των θερινών ιμημάτων
ιηε Βουληε εωε τον Οκιὡβριο
ΕΚΛΟΓΕΣ Το φθινόπωρο έδειξε ο Πρωθυπουργὸε
στην Πρώτη σύσκεψη Που έγινε χθεε σιο Μαξίμου
μετά Πε διακοΠέε ιου¦ αλλά το σιαυρόλεξο τηε
ημερομηνίαε και τηε διαδικασίαε Που θα ακολουθηθεί μεχρι με κάλΠεε μενει να εΠιλυθεί. 3-5
Σιλ ΑκΡΑ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣτοΝΣΥΡιΖΑ
ΠΩΣ ΒΑ Δ'ΟΡθΩΣΕΤΕ ΛΑΘΗ ΣΤΑ εκκΑοΑΡιΣΤικΑ
Ο' ΕΚΠΤΩΣΕ|Σ ΚΔ' Ο' ΑΠΛΜΛ"
ΣΤΟΝ ΕΝΦ|Λ »7
"Η" ι
Π   κΑΜΠΟΥΛ·ΛΕΣΒΟΣ
Χ ΠοΔΥΣΣειΑ !
εΝοΣι2χΡοΝοΥ
' ιι η] | 'Μ Μι; ΥΜΠΜΝ"Π Η ιλΞἔἔἰι!Μ¦!'Ε'|4 ::|¦Μ'Ι!'"'ἱ Ι· Μ ΜΜΜ Η! ή ι!ι"ἰ<ιι¦[“|Ι” ΡΜ
ΑΦΓΑΝ0Υ
Συγκλονίζει η Περιηἐτεια
του 12κρονου Χαφίζ αΠὁ
Το Αφγανιστάν. Μ. ι9
ΠΥΡΑ ΑΠΟ οΠΕ 
Δ κΑτΑ τΑΣιΑΣ