Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Κάρτες με "δώρα" και παγίδες!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ενα κρατώ
μααταΧτσα8
Τελικα αυτό το κρα
πωΜναΜω Μέ να είναι μου·
-ΜῳααηΜ9
Οι ανθρωποι «Που ξέρουν Πολλα»
για τον καταΖιιτουρενο ΜεταΕα
και τον υποτιτο Στ. Πατιασταυρου
ΜπωΜΜ για αι πιω ως ΜΑΜ. Δρούοαν σαι
ΓΜΜΜΜΜΜΜΜωΜψΜΜ
ΜωυΜωυκΝΔΜαΓαΜἰαωΜΜΜ
ΜπωὰανΜΜΜΜΜΜΩ·
Οι αποδεἰε8ι8 θα Χριιοιρευουν μονο για τα λοταρἱα ; Χρηματοδοτιιοα (μέσω ΕΣΠΑ) και
κινητρα για να βαλουν μαχανακια οι μικρα επιχειραοει8' : Μποναμ(ι8 απο τω Ε;
_ ι : ι ¦ _ . ή ο Ντιπ
· ι _ στο κι·
"ΠΑΝΙΝΑ κ. -  ΜΜΜ
2 . η; 'ο φαω απο
εκατονιοὸτς τιστοι στο _ κ  ...Η ι. δω”. "Μ “η
εκκληοακι (σε υψος 'β  .. ή" Μ:8
2133 μ: φωτ) οσο γιορ:: ;ΜΪ°
ιοζτι οαμῳα (38
38% @τα απορια» απο!" συμφωνια γι
«ΑΛΙΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥΛΗΣ»!
Για Ματια ΜΜΜ τον ΜαιΜ οι
κάτοικοι των Μαρτιου :ο Ώ
0«φειηατω»Ρῳανια8 .
κανει τώρα διορισροιΒ ο °
ΜΜΜὁαθαααραΜΜ
Με αρΠαλαΖ Σαμαρα
τι μεταβἱβαοα-ε£Πρὲ8
των 14 αεροδρορἱων!
ΗυτιογΜἡυιςσὐρΜΜΜωυΜ
ΜΜΜυ. οι ΜΜΜ οιονΣΥΡΙΖΑ Νιουκ
ΜμομοἱτουωπροἑδρουυηΝΔ:Ἡ
13.000 εοΙαοα Βον8
των Βρυξελλών
Ζουν σαν... βασιλια888
ωωωωωΜΜςΜως
ΜΒΜ Ενωσης ιιουἑχουν φολα· Προνόμια καιαΜταλοὐν ΜΧρήΜ:5