Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 10 γκρίζες ζώνες σε όρια ηλικίας και συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
28 Αντσνετσγ
ΑΠθκλΕ|ΣΤ|κθ Πθ|0| ΕΠ|ΒΑΡΥΝθΝΤΑ| ΜΕ ΧΡθΝ|Α ΕΡΤΑΣ|ΛΣ
ΧΑ' Πθ|0| ΜΕ ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΑΠ0Δ0ΧΩΝ
10 γκρ ί ζεε ζώνεε
σε ορια ηθικια5 και συνταξει5 
ΕνΝοονΜΕΝοι οι δημόσιοι κΑΤΑΡΓΕ|ΤΑ|ηέξοδος με νηΕι·ΜΕτΡι-ι > κι>νΦι-ι 
υηαλληλοι καθώς δεν θα 25ετία χωρίς όριο ηλικίας για εηιβόρυνση για τις 'ΤΑΓΜΑ
εηηρεαστούν αηό το νέο τρόησ όσους έχουν ανόηηρσ/η σύζυγο τρίτεκνες μητέρες ΠΡθΣθΕΤΩΝ _ . 
υησλσγισμού όσοι λόβσυν αηό |κΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, τρόηεζες ηου ηανε για σύνταξη ιιΕΡικοιιιιΝ ΠΑ
κανονικη σύνταξη έως τις 30 _ στα 55 έτη φέτος, 0Σ0ΥΣ ΒΓΗκΑΝ ΜΕ  
Αυγούστου, ενώ οι ασφαλι- ΠΩΣ ΟΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ οι αλλα- στα 56,7 το ΖΟΤ 6, ΜΕ|ΩΜΕΝ|·| ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΔ
σμένοι αλλων Ταμείων θα γές για την 35ετία_ Ποιοι χόνουν στα 58,4 το 2ΟΤ 7 και ΧΑ' ΔΕΝ Π|ΑΝθΥΝ '
υηοστούν αναδρομικές μειώσεις την έξοδο στα 58 και ηόνε στα 62 στα 60," το 20] 8! ΤΑ ΝΕΑ θΡ|Α Στο τΡ“"έζ' " Ψήφος εΡ"ισωσ9ν"ς
και η λειτουργια θερινων τμηματων
στη Βουλη για τα δύσκολα νομοσχέδιο
Με ΜΕΣ ηΡσνησΘεΣειΣ Μπορειτε ΝΔ 
ΔΝσιΞεΤε Νέα ΤΡΑηεΖικσ ΑοΓΑΡιΑΣΜο 
οΠοκῆηρὡθηκε
η ιδιωτικοηοίηση
14 ηεριφερειακὡν
αεροδρομίων
Μέ ρ α
ο ι: Με) τι: ΜΜΕ;
0.843 Πρόσφυγες έφτασαν
στα νησιά σε εητα ημέρες
 Το, 
30 ΕκΑ . €
ΤΑ «ΕΞΟΔΑ ΦΑκΕΑΟΥ»
ΠΑ ΤΟ ΔΑΝΕ|Ο ΤΩΝ
53 Δ|Σ.€ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε5Μ
Τα Κοινοβούλια σε |σηανία,
Αυστρία, Εσθονία ενέκριναν
τη συμφωνία, σημερα ψηφίζουν
Γερμανία, Ολλανδία
ΠΩΣ θΑ ΓΑ|ΤΩΣΕΤΕ ΠΡΟΣΤ|ΜΟ Τ50 θ ΠΑ |.Χ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕ' ΠΕΡΑΣΕ' ΚΤΕΟ › ΡΕηοΡτΑΖ|ΞΞω 
Με] Ελ Η
ΑΦΑιΡΕΣΑΝ κΕΦΑΛΑισ“ηΑ ε ί . Π _ ή. ^!||(8|0. _
ΤΟΝ ησΝΤιΑκσ ΕΑΑ|-|Ν|ΣΜ0 - ή  Δ· _
Αησ ΤΗΝιΣΤσΡιΑ Γ·ΛγκΕισν 4  στην |μΒρο
ΜΗ. “ο Η) _ ΜΗ Μ- εινε 
.ΕΜ (Ϊ) ΤΗΝ ΤΞΞΞῖἘἑἶ ή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα