Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κρυφά χαράτσια στη ρύθμιση των 100 δόσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΤΝ' |||||||
` 3 πιο, ηΑοκ,ΑτΡονΗτοτ
-·Δ..ΑικΠἐ
Α , ΣΤΟ ΝΥΝΗΤ| ΤΗΣ ΤΤΡΟΝΡ|ΣΗΣ
έκαστο
Κρυφό χαράτσια
στη ρύθμιση των 100 δόσεων
ΒΑ ΠΛΗΡΩΝ0ΥΝ αΠό 10 € ως 100 €
εΠιΠλέον σε κάθε δόση, λόγω του
αυξημένου εΠιτοκίου αΠό 3% σε 5,050/ο
ΜΕ ΑΠ0ΦΑΣ|·| των ασφαλιστικών
ταμείων ο αριθμός των δόσεων μΠορεί
να μειωθεί αΠό 100 σε 72 ή 50 με
εισοδηματική - Περιουσιακα κριτήρια
ΣΤΗΝ ΠΕΡ||'|ΤΩΣ|·|
μείωσης του
αριθμού των
δόσεων οι οφειλέτες
θα κληθούν να
Πληρώνουν έως
και διΠλασιο Ποσό
καθε μήνα
|'|ΑΡΑΔΕ ΓΜΑΤΑ
ΜΕ Τ|Σ ΕΕΣ
Ε|'||ΒΑΡ ΝΣΕ
Γ|Α ΟΣ°ΥΣ Ε)ἔΥΝ
ΡΥθΝ|ΣΕ| ΧΡ |·|
ΑΤΜ τουσ Ε
ΕΩΣ ΝΟΜΟ" Ε
ΑΠοκΛ9νΠτικΑ
 ΐΝΟΝΤΡΕΣ ΝΑ' <<Τ|Α|ΧΝ|Δ|Α»Δ|ΑΦΩΝΟγΝΤΩΝ Αν 
Τ - ΜΑΞ|ΜΟΥ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΝΑΟΤΕΣ
Τρίτη Τ8 Αυγούστου 20] 5 - Αριθμος φύλλου Τ.676 - Τιμή 130 έ - νυννυν.α-ῳροΞ.ωΜ
ΑΠΟΚΛΕ|Π|ΚΟ | ΣΟΚ Τ|Α 270.000 ΑΣΦΑΛ|ΣΝΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΕ ΤΑΝΕ|Α
Ε ΤΑ Σοκ
νέα Με" Μ κι εασ
ο για 1.53 ΜΜΜ »
μέσα στον ΣεπτέμβΜΞ προσλΠΨε
ΣΤΟ) ΠΣΕΠ Η ΠΡΞῖ)ΣἔΗΡΨΞἩ
1.054 _
ΘΕΣΗΣ
ΜΟΝ|ΜΩΝ
ΠΑ Γ|ΑΤΡΟΥΣ,
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
58" Προσλήψεις εΠοχικὡν
για διοικητικούς,
διανομείς και οδηγούς στα ΕΛΤΑ
ΜΠόχαῆο στο υη. Παιδείας
για τα κενό στα σχολεία
“Ενα Τ. τ
Π:ΟΞΓ;ΕἔΜἙΨΡΕ .ΣΕΞ-Τ ΠΕΝΤΕ; έ ΠΟ 
0χυρωματικό τείχος και
ιερό γυναικείας θεότητας
τα α 
ΔΤ;υυ“ 34!
Χωρίς τέΠος'·_..__ῇ “ 
τα κύματα - 
  ·  
στα νησιά Τ
ΣΥΜΠΛ0ΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒ0
ΥΔΡΑ Ο' ΤΕΩΡΤ|ΑΝΟ| ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΥΣ «ΠΕΛΑΤΕΣ» ΠΡ|Ν Τ|·| ΦΟΝ|Ν|·| ΑΗΣΤΕ|Α ΤΩΝ ΒΟ.ΟΟΟ Ε 
ΓΕ: Π) Η:: ΠΟΕ ΕΠ
«Μασάζ» στους βουλευτές,
Παιχνίδια με τις τραΠεζες
“ΕΠ ΠΕ ΕΤ» γ Τ
«Πάρτι» 13.000 υΠαῆῆήῆων
της Ε.Ε. με ταξίδια, αγορές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα