Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ἑ_ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ
¦|_ |_
ΜΜΜ ΜΜΜ ΠΜ
, ' # 7 Γ
“  ε·ιΜΜ ΜΜΜ
¦ .ω κ' Σαβ χ ¦~ 8 @ΜΜΜ
Απόπειρα αυτοκτονίας από τη Βίκυ Σταμάτη
Η( ΜΜΜ(  
ΜΒΜ ν" Μ' "ΜΜΜ" να ν" 68' τον γω
Λ ΕκΡγΒΑΝ τΑ ΜπΑΖΑ ΣΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ του;
' · Μ 
Με πωπω
Βπῆπ"πνύ
ο Τσίπρας
στι· ΜΜΜ
'σελ. 9
%ἶἶἱἰἱΧΧ